Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 26: Clo

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 26: Clo

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 26: Clo. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Trong các chất sau, chất nào có thể tham gia phản ứng hóa học với clo?

A. Oxi

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch NaCl

D. CuO

2. Có dung dịch HCl nồng độ 18,25%. Để có 1 mol hiđroclorua cần phải lấy một lượng dung dịch HCl là:

A. 194,5 g

B. 25,5 g

C. 5,5 g

D. 200 g

3. Một loại muối sắt clorua chứa 34,46% sắt và 65,54% clo. Hóa trị của sắt trong muối clorua này là:

A. Không xác định được.

B. II

C. III

D. I

4. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hóa trị I. Muối kim loại hóa trị I là muối nào sau đây:

A. Kết quả khác.

B. NaCl

C. LiCl

D. KCl

5. Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Cl2. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với Cl2 là:

A. 23%

B. 50%

C. 47%

D. 75%

6. Phản ứng tạo ra nước Gia - ven thể hiện ở phương trình nào dưới đây?

A. Cl2 + NaOH → NaCl + HClO

B. Cl2 + H2O → HCl + HClO

C. Cl2 + NaOH → NaClO + HCl

D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

7. Hàng năm thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối (trong các số cho dưới đây)?

A. 74,15 triệu tấn

B. 80 triệu tấn

C. 74 triệu tấn

D. 75 triệu tấn

8. Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

A. Không xác định được

B. Lượng Cl2 sinh ra như nhau

C. MnO2

D. KMnO4

9. Hòa tan 4,48 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 42,7 ml nước ta thu được một dung dịch axit clohiđric. Sự hòa tan khí không làm thay đổi thể tích dung dịch. Nồng độ mol/l của dung dịch thu được là:

A. 4,7M

B. 0,047M

C. 2,35M

D. 0,47M

10. Cho một lượng dư KMnO4 vào 25 ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí clo sinh ra là:

A. 2,24 lít

B. 1,45 lít

C. 1,54 lít

D. 1,4 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 26: Clo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

C

B

A

D

A

D

A

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 26: Clo. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm