Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. SiO2 tác dụng được với axit nào dưới đây?

A. HBr

B. HI

C. HCl

D. HF

2. Một loại thủy tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần: 75%SiO2, 12%CaO, 13% Na2O. Công thức hóa học của loại thủy tinh này dưới dạng các oxit là:

A. Na2O.CaO.SiO2

B. Na2O.CaO.6SiO2

C. Na2O.CaO.6SiO2

D. 6Na2O.6CaO.12SiO2

3. Cho chất rắn X (Là muối cacbonat của một kim loại) tham gia phản ứng với dung dịch HCl lấy dư. Toàn bộ khí thoát ra tác dụng vừa đủ với 130 ml dung dịch Ca(OH)2 1M (tỉ lệ 1:1). Khối lượng muối thu được là:

A. 2,3g

B. 13g

C. 1,3g

D. 23g

4. Chọn câu trả lời sai trong số các câu sau:

A. Công nghiệp silicat gồm sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng...từ những hợp chất thiên nhiên của silic và các hóa chất cần thiết khác.

B. Không nên dùng chai lọ thủy tinh để đựng axit vì axit có tính ăn mòn thủy tinh.

C. Thành phần chính của xi măng là canxi silicat và canxi aluminat.

D. Thành phần chính của thủy tinh là hỗn hợp natri silicat Na2SiO3 và canxi silicat CaSiO3.

5. Hãy chọn câu đúng: Silic đioxit (SiO2)

A. tan được trong dung dịch H2SO4.

B. tan được trong nước.

C. tan được trong kiềm nóng chảy.

D. tan được trong dung dịch HCl.

6. Hãy chọn câu đúng?

A. Là axit nên H2SiO3 tan nhiều trong nước.

B. H2SiO3 có oxit axit tương ứng là SiO2 nên có thể diều chế bằng cách cho SiO2 tác dụng với nước.

C. H2SiO3 là axit mạnh hơn H2CO3

D. H2SiO3 là axit ở trạng thái rắn, tan ít trong nước.

7. Hãy chọn câu đúng.

A. Thủy tinh, sành, sứ, xi măng đều có chứa một số muối silicat trong thành phần của chúng.

B. Sứ là vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu.

C. Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám.

D. Xi măng là vật liệu không kết dính.

8. Cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau?

A. SiO2 và H2SO4

B. SiO2 và H2O

C. SiO2 và CaO

D. SiO2 và CO2

9. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp dùng để sản xuất:

A. sản xuất xi măng.

B. sản xuất thủy tinh.

C. đồ gốm, sứ.

D. Tất cả đều đúng.

10.Thành phần hóa học chính của thủy tinh là các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na2SiO3, CaSiO3

B. SiO2, CaSiO3

C. SiO2, Na2SiO3

D. SiO2, Na2SiO3, CaSiO3

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

B

C

D

A

C

D

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm