Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới
1. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn màu trắng sau: CuSO4, CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy chọn các thuốc thử nào sau đây để nhận biết chất rắn trong mỗi lọ?
2. Thêm dần nước vào ống nghiệm đựng sẵn một mẩu bari oxit. Nhỏ vào ống nghiệm đó một giọt dung dịch phenolphtalein. Có hiện tượng gì?
3. Hợp chất nào sau đây là bazơ?
4. Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: CuSO4, CuO, SO2. Lần lượt cho dung dịch KOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch KOH phản ứng với
5. Cho 1,568 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có hòa tan 6,4 g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

6. Phải dùng bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 5M để trung hòa hết 400 ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,2 g/ml).

7. Đổ hỗn hợp dung dịch axit (gồm 0,1 mol H2SO4 và 0,2 mol HCl) vào hỗn hợp kiềm lấy vừa đủ gồm 0,3 mol NaOH và 0,05 mol Ca(OH)2. Khối lượng muối tạo ra là:
8. Cho hỗn hợp CaO và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được hỗn hợp 2 muối clorua có tỉ lệ mol 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CaO và KOH trong hỗn hợp lần lượt là:
9. Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Chỉ dùng thêm một chất nào cho dưới đây để nhận biết?
10. Dẫn khí CO2 thu được khi cho 10 g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư vào 50 g dung dịch NaOH 40%. Khối lượng muối cacbonat thu được là:
Đánh giá bài viết
1 583
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm