Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Có những oxit sau: Fe2O3, SO3, CaO, Al2O3, oxit không tác dụng được với axit clohiđric là:

A. CaO

B. Fe2O3

C. Al2O3

D. SO3

2. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

A. NiO

B. BaO

C. ZnO

D. CaO

3. Oxit nào dưới đây có thể tác dụng được với Natri Hiđroxit?

A. CaO

B. NO

C. Fe2O3

D. SO3

4. Công thức hóa học của oxit có chứa 42,8% C về khối lượng là:

A. CO3

B. CO2

C. CO4

D. CO

5. Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hòa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 0,5M.

B. 1,5M.

C. 1M.

D. 0,75M.

6. Có những oxit sau: CaO, SO2, SiO2, P2O5, Na2O, SO3, N2O5, MgO, Al2O3. Những oxit tác dụng được với nước là dãy:

A. CaO, SO2, P2O5, SiO2, Na2O, N2O5

B. CaO, SO2, P2O5, Na2O, SO3, N2O5

C. CaO, SO2, P2O5, Na2O, MgO, SO3

D. Al2O3, SO2, SO3, SiO2, MgO

7. Cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 (có khối lượng bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối là CuCl2 và FeCl3. Tỉ số khối lượng của 2 muối thu được là:

A. 0,83

B. 0,38

C. 0,5

D. Không xác định được.

8. Cho a gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Giá trị của a là:

A. 3,2g

B. 2,4g

C. 1,6g

D. 3,6g

9. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Các cặp chất không thể tác dụng được với nhau là:

A. H2O và CO2

B. K2O và CO2

C. KOH và K2O

D. KOH và CO2

10. Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1: 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 30% và 70%

B. 40% và 60%

C. 20% và 80%

D. 50% và 50%

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

D

C

B

A

A

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm