Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X cần dùng 3,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol là 1 : 1. X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. Công thức phân tử của X là:

A. C4H8O2

B. C3H6O2

C. C2H4O2

D. C3H4O2

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa. Công thức phân tử của X là:

A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC2H5

3. Chất X có công thức phân tử C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử là C2H3O2Na và chất có công thức phân tử C2H6O. X là loại chất nào sau đây?

A. Không xác định được

B. Rượu

C. Este

D. Axit

4. Thủy phân este etylaxetat thu được rượu. Tách nước khỏi rượu thu được etilen. Đốt cháy lượng etilen này thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Khối lượng nước thu được là:

A. 18g

B. 9g

C. 4,5g

D. 8,1g

5. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng tăng 6,2g. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là:

A. 0,1 mol và 0,1 mol

B. 0,01 mol và 0,1 mol

C. 0,1 mol và 0,01 mol

D. 0,01 mol và 0,01 mol

6. Khối lượng HCOOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 2,0783g C2H5OH (có xúc tác là H2SO4, đun nóng, h = 100%) là:

A. 2,3078g

B. 2,0783g

C. 2,7083g

D. 1,0783g

7. Hỗn hợp A gồm một axit no, đơn chức và một este no, đơn chức. Lấy m gam hỗn hợp này thì phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Đốt cháy hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO2. Lượng nước thu được là:

A. 2,16g

B. 10,8g

C. 1,08g

D. 2,61g

8. Đốt cháy 6 g este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C5H10O2

B. C3H6O2

C. C2H4O2

D. C4H8O2

9. Các chất sau đây, chất nào không phải là este?

A. C2H5Cl

B. CH3COOC2H5

C. C2H5Br

D. HCOONa

10. Khi đốt một este cho n_{CO_2}=n_{H_2O}. Thủy phân hoàn toàn 6g este này thì cần dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là:

A. C3H6O2

B. C4H8O2

C. C5H10O2

D. C2H4O2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

C

B

A

B

B

C

D

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm