Hóa 9 bài 45: Axit axetic

Hóa 9 bài 45: Axit axetic được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

A. Soạn Hóa 9 bài 45 trang 140

Công thức phân tử: C2H4O2

Phân tử khối: 60

I. Tính chất vật lí

Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

II. Cấu tạo phân tử

Công thức cấu tạo:

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic

Công thức rút gọn: CH3-COOH

Nhóm (-COOH) làm cho phân tử có tính axit

III. Tính chất hóa học

1. Tính axit yếu

Axit axetic là một axit hữu cơ mang đầu đủ tính chất của một axit yếu, yếu hơn axit HCl, H2SO4 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3

Làm quỳ tím chuyển đỏ

Tác dụng với kim loại đứng trước H: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

Tác dụng với bazơ: CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

Tác dụng với oxit bazơ: 2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O

Tác dung với muối: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

2. Tác dụng với rượu etylic

CH3COOH + C2H5-OH \overset{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\,đặc,\,{{t}^{o}}}{\leftrightarrows} CH3COOC2H5 + H2O

axit axetic rượu etylic etyl axetat

3. Phản ứng cháy

Axit axetic cháy trong oxi tạo sản phẩm gồm CO2 và H2O

C{{H}_{3}}COOH+2{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

IV. Ứng dụng

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo,…

Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic

V. Điều chế

Trong công nghiệp: điều chế từ butan theo phương trình:

2{{C}_{4}}{{H}_{10}}+5{{\text{O}}_{2}}\xrightarrow{xt,\,{{t}^{o}}}4C{{H}_{3}}COOH+2{{H}_{2}}O

Để sản xuất giấm ăn (có nồng độ axit axetic từ 2-5%), người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng

C2H5OH + O2 \xrightarrow{men\,giấm} CH3COOH + H2O

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH có công thức chung là CnH2n+1COOH gọi là axit cacboxylic no, đơn chức, có tính chất tương tự axit axetic.

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 45

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn cũng như có thể hoàn thành một cách đầy đủ chính xác các dạng bài tập sách giáo khoa. VnDoc biên soạn hướng dẫn giải một cách chi tiết bài tập tại: Giải Hóa 9 Bài 45: Axit axetic

C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 45

Câu 1: Ứng dụng nào sau đây không phải của axit axetic?

A. Pha giấm ăn

B. Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng

C. Sản xuất cồn

D. Sản xuất chất dẻo, tơ nhân tạo

Câu 2: Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Câu 3: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

Lên men giấm ancol etylic

Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic

Oxi hóa không hoàn toàn Butan

Cho metanol tác dụng với cacbon oxit

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo ra axit axetic là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Câu 5: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có liên kết hidro, axit có liên kết hidro

B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn

D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi

............................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Hóa học 9 Xem thêm