Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này theo từng bài nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng:

A. Ag + CuSO4

B. Cu + O2

C. Fe + ZnCl2

D. Cu + HCl

2. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng sinh ra chất khí?

A. Đồng

B. Cacbon

C. Sắt

D. Bạc

3. Hai mẩu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hòa tan hoàn toàn vào trong dung dịch HCl tạo ra 6,8 g muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 thì khối lượng muối được tạo ra là:

A. 13,6g

B. 16,1g

C. 8,05g

D. 7,42g

4. Kim loại M có hóa trị I. Cho 5,85 g kim loại này tác dụng hết với nước sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). M có nguyên tử khối là:

A. 85,5 đvC

B. 7 đvC

C. 23 đvC

D. 39 đvC

5. Cho 1,4 g kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,56 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Fe

B. Zn

C. Mg

D. Ni

6. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuSO4

A. Al, Fe, Mg, Cu

B. K, Mg, Ag, Fe

C. Na, Al, Cu

D. Na, Al, Fe

7. Dãy gồm các kim loại nào sau đây đều không phản ứng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng?

A. Cu, Fe, Pb

B. Cu, Ag, Au

C. Cu, Ag, Au, Pb

D. Cu, Fe

8. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng khi tác dụng với nhau:

A. Zn + Pb(NO3)2

B. Al + HCl

C. Cu + ZnSO4

D. Fe + CuSO4

9. Hòa tan hoàn toàn 17,5 g hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào 400 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ được dung dịch A. Cho dần NaOH vào A để thu được kết tủa tối đa, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được mg chất rắn. m có giá trị là

A. 23,8 g

B. 23,9 g

C. 20,7 g

D. 24 g

10. Cho 8 g hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết vứi dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 22,25g

B. 25,75g

C. 22,75g

D. 24,45g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

D

A

D

C

C

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm