Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:

A. Cơ thể động thực vật có cấu tạo từ những chất vô cơ.

B. Sự phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ nhằm mục đích dễ cho việc nghiên cứu hóa học.

C. Các hợp chất hữu cơ luôn luôn có thành phần cấu tạo gồm C, H, O.

D. Ngày nay CO, CO2 và các muối cacbonat đã được coi là hợp chất hữu cơ.

2. A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có CO2. Đốt cháy 1,4g B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

A. CO2 và C2H6

B. CO và C2H4

C. C2H4 và CO

D. CO và CH4

3. Hợp chất hữu cơ

A. là tất cả các hợp chất của cacbon.

B. là các chất khi cháy hay dưới tác dụng của nhiệt độ đều tạo ra khí cacbonic.

C. là các hợp chất khi phân hủy tạo ra khí cacbonic và nước.

D. là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại).

4. Biết 0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch clo 1M. Vậy X là chất nào sau đây?

A. CH4

B. C6H6

C. C2H4

D. C2H2

5. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Chỉ có những hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

B. Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ.

C. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là các hợp chất hữu cơ.

D. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

6. Cho một dãy các nguyên tố hóa học Ne, H, Na, N, O, Cl, C, Ar. Trong phân tử hợp chất hữu cơ thường có nguyên tố nào (trong dãy các nguyên tố dưới đây):

A. C, H, O, Ne

B. H, O, Cl, Ar

C. H, O, C, N

D. H, C, O, Ar

7. Cho các chất sau: C4H10, CH4O, NaHCO3, NaOC2H5, CH3NO2, HNO2, CaCO3, C6H6, CH3Br, C2H6O. Hãy chỉ ra dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ:

A. NaOC2H5, NaHCO3, CH3NO2, CH3Br, C2H6O, C4H10, C6H6.

B. CH3NO2, NaHCO3, CaCO3, HNO2, C6H6, C2H6O, C4H10

C. NaOC2H5, NaHCO3, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O

D. NaOC2H5, CH4O, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O

8. Có các chất sau: CaCO3, Na2CO3, C2H6, C2H6O, CO, C2H4, C2H5O2N. Đặc điểm chung của các hợp chất trên là:

A. Đều là các hợp chất hữu cơ.

B. Đều là các hợp chất vô cơ.

C. Đều là các hiđrocacbon.

D. Đều là các hợp chất của cacbon.

9. Đốt cháy hòa toàn một hợp chất X chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,75g H2O. Tỉ khối hơi của X với hiđro là 15. X có công thức phân tử là:

A. C2H2

B. C2H4

C. C4H10

D. C2H6

10. Nội dung nào sau đây là sai với thuyết cấu tạo phân tử?

A. Trong các hợp chất hữu cơ, hóa trị của C luôn là IV, H là I và các nguyên tố liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng.

B. Các nguyên tử C trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C (thẳng, vòng, nhánh).

C. Mỗi phân tử hợp chất hữu cơ có thể có một trật tự liên kết khác nhau giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. Cùng một công thức phân tử nhưng do trật tự liên kết khác nhau giữa các nguyên tử mà có thể tạo ra các chất khác nhau.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

D

D

C

D

D

D

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.552
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm