Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Để trung hòa 200g dung dịch NaOH 10% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 3,65%?

A. Kết quả khác.

B. 510 g

C. 500 g

D. 495 g

2. Hòa tan hoàn toàn 14,7 g hỗn hợp Mg, Zn, Ni bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 26g

B. 36g

C. 30g

D. 25g

3. Cho 200 ml dung dịch HCl 2M trung hòa vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH cần dùng là:

A. 2,2M

B. 2M

C. Kết quả khác.

D. 2,5M

4. Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

A. 5,81 g

B. 5,18 g

C. 6,81 g

D. 6,18 g

5. Dùng 1,8 g kim loại M có hóa trị III phản ứng hết với dung dịch axit H2SO4 lấy dư thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Biết H = 100%, tên kim loại M là:

A. Sắt

B. Nhôm

C. Magiê

D. Kẽm

6. Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 9,5 g

B. 11,3 g

C. 6,75 g

D. 9,75 g

7. Dung dịch axit tác dụng với chất chỉ thị màu, làm quì tím:

A. Hóa xanh

B. Hóa đỏ

C. Kết quả khác

D. Không đổi màu

8. Cho những axit sau: H2SO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4. Dãy các oxit axit nào sau đây tương ứng với các axit trên:

A. SO2, NO2, SO3, CO2, P2O4

B. SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O3

C. SO2, NO2, SO3, CO2, P2O5

D. SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O5

9. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí?

A. CaCO3, Al2O3, K2SO3.

B. BaCO3, Mg, K2SO3.

C. NaOH, Al, Zn.

D. Fe(OH)2, Fe, MgCO3.

10. Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung dịch này là

A. Na2O

B. Fe

C. Cu

D. NaOH

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

C

B

B

B

D

B

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 615
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm