Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 45: Axit axetic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Trung hòa 9 g một axit no, đơn chức bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 12,3 g muối. Axit đó là:

A. CH3COOH

B. HCOOH

C. C2H5COOH

D. C3H7COOH

2.Chỉ dùng một chất nào dưới đây là tốt nhất để phân biệt dung dịch axit axetic 5% (giấm ăn) và dung dịch nước vôi trong:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaCl

3. A, B là 2 axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 4,6g A và 6g B tác dụng hết với kim loại Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của các axit là:

A. CH3COOH và C2H5COOH

B. C2H5COOH và C3H7COOH

C. HCOOH và CH3COOH

D. C3H7COOH và C4H9COOH

4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu A và B cùng dãy đồng đẳng với rượu etylic thu được 70,4g CO2 và 39,6 g H2O. Giá trị của m là:

A. 3,32g

B. 16,6g

C. 33,2g

D. 24,9g

5. Chia a gam axit axetic thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M.

- Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). m có giá trị là:

A. 17,6g

B. 16,8g

C. 16,7g

D. 18,6g

6. Có các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Axit axetic tác dụng được

A. Chỉ với MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3

B. chỉ với Mg, Cu, MgO, KOH

C. chỉ với Mg, MgO, KOH, Na2SO3

D. với tất cả các chất trên.

7. Oxi hóa 92g rượu etylic có xúc tác thích hợp, với hiệu suất 80% để tạo ra axit axetic. Khối lượng axit axetic thu được là:

A. 96g

B. 150g

C. 90g

D. 120g

8. Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. Chia A thành 2 phần đều nhau:

- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,24 lít CO2 (đktc)

- Phần 2: Este hóa hoàn toàn thu được một este. Đốt cháy este thì lượng nước sinh ra là:

A. 3,6g

B. 6,3g

C. 1,8g

D. 8,1g

9. Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào sau đây:

A. Mg

B. Ag

C. Na2CO3

D. Cu(OH)2

10. Cho 14,8 g hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

A. 20,2g

B. 19,2g

C. 23,2g

D. 21,2g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

C

C

A

C

A

C

B

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 45: Axit axetic. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm