Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Hóa học lớp 9 hiệu quả. Bộ đề thi học kì 2 hóa 9 dưới đây giúp thầy cô và các bậc phụ huynh hướng dẫn các bạn ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Mời các bạn tham khảo đề thi hóa 9 học kì 2 mới nhất năm 2020 do VnDoc biên soạn này.

Đề thi hóa 9 học kì 2 - Số 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Benjen làm mất màu dd brơm vì:

A. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng.

B. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng và có 3 liên kết đôi.

C. Phân tử benjen có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử benjeb có cấu tạo vòng trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd Brơm?

A.CH3-CH2-CH3.

B.CH3-CH3.

C. C2H4

D.CH4.

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 2 mol khí butan C4H10 cần ít nhất là:

A. 6.5mol khí O2

B. 13 mol khí O2.

C. 12 mol khí O2

C.10 mol khí O2..

Câu 4: Khí ẩm nào sau đây có tính tẩy màu?

A. CO.

B. Cl2.

C. CO2

D. H2.

Câu 5: Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. Cl, Si, S, P.

B. Cl, Si, P, S.

C. Si, S, P, Cl.

D. S i, P, S, Cl.

Câu 6: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 4 mol brơm. Hiện tượng quan sát là:

A. màu da cam của dung dịch brơm nhạt hơn so với ban đầu.

B. màu da cam của dung dịch brơm đậm hơn so với ban đầu.

C. màu da cam của dung dịch brơm trờ thành không màu.

D. không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1.17g hợp chất hữu cơ A thu được 2.016l CO2 đktc và 0.81g H2O.Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0.336l H2. Công thức phân tử A là:

A.CH4.

B.C2H4.

C.C2H6O.

D.C6H6.

Câu 8: Dãy chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?

A. CH3COOH,C2H5OH.

B. CH3COOH, C6H12O6.

C. CH4 ,CH3COOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 9: Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh.

A. HNO3

B. HCl

C. H2SO4.

D. HF.

Câu 10: Số ml rượu etylic có trong 250ml rượu 45 độ là:

A. 250ml

B. 215ml

C. 112.5ml

D.2 75ml.

II. Tự luận: 7 điểm

Câu 1: Có 4 chất sau: NaHCO3, KOH, CaCl2, CaCO3.

a/ Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?

b/ Chất nào tác dụng với NaOH? Viết phương trình hóa học xảy ra?.

Câu 2: Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí sau đây: C6H6, C2H4, H2. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có? 

Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25 lít dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M.

Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m g este giả sử hiệu suất xảy ra hoàn toàn.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b/ Tính giá trị của a và m?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 9 - ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Benjen làm mất màu dd brơm vì:

A. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng.

B. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng và có 3 liên kết đôi.

C. Phân tử benjen có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử benjeb có cấu tạo vòng trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd Brơm?

A.CH3-CH2-CH3.

B.CH3-CH3.

C.C2H4

D.CH4.

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 2 mol khí butan C4H10 cần ít nhất là:

A. 6.5mol khí O2

B. 13 mol khí O2.

C. 12 mol khí O2

C.10 mol khí O2..

Câu 4: Khí ẩm nào sau đây có tính tẩy màu?

A. CO.

B. Cl2.

C. CO2

D. H2.

Câu 5: Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. Cl, Si, S, P.

B. Cl, Si, P, S.

C. Si, S, P, Cl.

D. S i, P, S, Cl.

Câu 6: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 4 mol brơm.Hiện tượng quan sát là:

A. màu da cam của dung dịch brơm nhạt hơn so với ban đầu.

B. màu da cam của dung dịch brơm đậm hơn so với ban đầu.

C. màu da cam của dung dịch brơm trờ thành không màu.

D. không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1.17g hợp chất hữu cơ A thu được 2.016l CO2 đktc và 0.81g H2O. Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0.336l H2 Công thức phân tử A là:

A.CH4.

B.C2H4.

C.C2H6O.

D.C6H6.

Câu 10: Dãy chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?

A. CH3COOH, C2H5OH.

B. CH3COOH, C6H12O6.

C. CH4, CH3COOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 11: Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh.

A. HNO3

B. HCl

C. H2SO4.

D. HF.

Câu 12: Số ml rượu etylic có trong 250ml rượu 45 độ là:

A. 250ml

B. 215ml

C. 112.5ml

D. 275ml.

II. Tự luận: 7 điểm

Câu 1: Có 4 chất sau: NaHCO3, KOH, CaCl2, CaCO3.

a/ Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?

b/ Chất nào tác dụng với NaOH?

Viết phương trình hóa học xảy ra?.

Câu 2: Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí sau đây: C6H6, C2H4, H2. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có? 2 điểm

Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M.

Phần 2 thưc hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m g este giả sử hiệu suất xảy ra hoản toàn

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b/ Tính giá trị của a và m?

Đề thi học kì 2 lớp 9 HOT được tải nhiều nhất

...................................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
37 41.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Xem thêm