Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Chủ nghĩa xã hội đã bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu từ thời gian nào?

A. Đầu năm 1989.

B. Cuối năm 1989.

C. Cuối năm 1988.

D. Đầu năm 1991.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự giải thể của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) đó là:

A. Do "khép kín" cửa trong hoạt động

B. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu

C. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

D. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất

3. Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tồn tại được bao nhiêu năm?

A. 74 năm

B. 71 năm

C. 72 năm

D. 73 năm

4. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?

A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

B. Cải tổ kinh tế và xã hội

C. Cải tổ hệ thống chính trị

D. Cải tổ xã hội

5. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm nào?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

B. Tập thể hóa nông nghiệp

C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế

D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt

6. Hãy chỉ ra kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở các nước Đông Âu trong những năm cuối thập niên 80 của thế kỉ XX.

A. Đảng cộng sản không còn nắm chính quyền. (2)

B. Tất cả (1), (2) và (3)

C. Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử. (1)

D. Chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ. (3)

7. Nước ở Đông Âu có cuộc khủng hoảng nổ ra sớm nhất là

A. Ru-ma-ni.

B. An-ba-ni.

C. Tiệp Khắc.

D. Ba Lan.

8. Goóc-ba- chốp lên cầm quyền ở Liên Xô vào thời gian nào?

A. Tháng 3 - 1985.

B. Tháng 3 - 1986.

C. Tháng 5 - 1986.

D. Tháng 5 - 1985.

9. Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

A. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH

B. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo

C. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan

D. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin

10. Hậu quả nghiêm trọng nhất mà cuộc khủng hoảng đem lại với các nước Đông Âu là gì?

A. Đất nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt.

B. Các nước Đông Âu lần lượt mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội.

C. Nhân dân mất niềm tin vào chính phủ và đứng lên đấu tranh khắp nơi.

D. Các nước Đông Âu từ bỏ hẳn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

C

D

B

D

A

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm