Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

A. Khóa V

B. Khóa IV

C. Khóa VII

D. Khóa VI

2. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

A. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng

B. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được

C. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta

D. Đất nước đã được độc lập, thống nhất

3. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?

A. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (3)

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975) (2)

C. Lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước (1)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

4. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

A. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề

B. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu

C. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao

D. Bọn phản động trong nước vẫn còn

5. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ ngày nào?

A. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1976

B. Từ ngày 2 tháng 7 năm 1976

C. Từ ngày 3 tháng 7 năm 1976

D. Từ ngày 4 tháng 7 năm 1976

6. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế thời gian nào?

A. 1976

B. 1974

C. 1975

D. 1973

7. Từ ngày 15 đên ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

B. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam

C. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca

D. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh

8. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

A. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên (24/6 - 2/7/1976)

B. Đại hội thống nhất mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976)

D. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11/1975)

9. Từ ngày 15 - 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên

C. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước

D. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất

10. Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế (3)

C. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước (2)

D. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân: xây dựng Việt Nam độc lập và thống nhất (1)

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

A

D

A

C

C

C

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Xem thêm