Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân An-giê-ri diễn ra vào khoảng thời gian nào?

A. 1944 - 1964.

B. 1952 - 1964.

C. 1954 - 1962.

D. 1946 - 1950.

2. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước?

A. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

C. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

3. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân - đế quốc về cơ bản bị sụp đổ vào thời gian nào?

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

C. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

4. A-pác-thai là tên viết tắt của

A. chế độ độc tài.

B. chế độ phân biệt ngôn ngữ.

C. chế độ phân biệt chủng tộc.

D. chế độ phát xít.

5. Sự kiện nào sau đây đã tạo thời cơ cho nhân dân các nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập vào năm 1945?

A. Hội nghị ở San-phơ-ran-six-cô và sự thành lập Liên Hợp Quốc.

B. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện.

C. Hội nghị Pốt-xđam về vấn đề giải quyết các nước phát xít

D. Các nước đồng minh chống phát xít đã họp ở Ian-ta bàn về vấn đề kết thúc chiến tranh.

6. Cho đến năm 1967, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Nam Mĩ.

B. Nam châu Phi.

C. Mĩ La tinh.

D. Đông Nam Á.

7. Chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a được thành lập vào thời gian nào?

A. Năm 1982.

B. Năm 1980.

C. Năm 1975.

D. Năm 1978.

8. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỉ tồn tại vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1992

C. Năm 1995

D. Năm 1994

9. Nét nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc trong giai đoạn giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

B. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bùng nổ mạnh mẽ ở Đông Nam Á.

C. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai).

D. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau khi giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh.

10. Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi-nê Bit-xao vào thời gian nào?

A. Tháng 10 năm 1974

B. Tháng 9 năm 1974

C. Tháng 8 năm 1974

D. Tháng 7 năm 1974

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

C

B

B

B

A

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm