Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Đâu là tên viết tắt của Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam?

A. Việt Minh.

B. Hội Liên Việt.

C. Mặt trận Liên Việt.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của tình hình Việt Nam những năm 1945 - 1946?

A. Sự thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

B. Việt Nam và Pháp kí Hiệp định sơ bộ.

C. Tiến hành bầu cử Quốc hội lần đầu tiên trên cả nước.

D. Sự thành lập mặt trận Việt Minh.

3. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?

A. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng

B. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp

C. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ

D. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do

4. Biện pháp nào là quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau cách mạng tháng Tám?

A. Chính phủ ký sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31/1/1946).

B. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23/11/1941).

C. Động viên lòng nhiệt tình yêu nước và ủng hộ Chính phủ của nhân dân.

D. Tiết kiệm chi tiêu.

5. Ngày nào là ngày Nam Bộ kháng chiến?

A. 19 - 12 - 1946.

B. 23 - 9 - 1946.

C. 20 - 9 - 1946.

D. 12 - 9 - 1946.

6. Nhằm hạn chế sự chống phá của quân Tưởng, trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I chúng ta đã phải đồng ý nhường cho chúng bao nhiêu ghế trong Quốc hội

A. 80 ghế.

B. 50 ghế.

C. 60 ghế.

D. 70 ghế.

7. Cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?

A. 1 - 6 - 1946.

B. 2 - 3 - 1946.

C. 23 - 9 - 1946.

D. 6 - 1 - 1946.

8. Ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên, nhân dân cả nước tiếp tục tiến hành công việc nào sau đây?

A. Kháng chiến chống thực dân Pháp.

B. Sát nhập các đơn vị hành chính trung gian thành đơn vị hành chính mới.

C. Cải cách hành chính toàn diện.

D. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

9. Ranh giới lãnh thổ mà quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật sau khi cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam là

A. vĩ tuyến 20 trở ra Bắc.

B. vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.

C. vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.

D. vĩ tuyến 16 trở vào Nam.

10. Thành công lớn nhất của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong quá trình lãnh đạo đất nước giai đoạn 1945 - 1946 là gì?

A. Khắc phục được tình trạng tài chính trống rỗng.

B. Thanh toán được nạn mù chữ trên cả nước.

C. Giải quyết được nạn đói, ổn định đời sống nhân dân.

D. Bảo vệ và giữ vững được chính quyền nhà nước vừa giành được sau Cách mạng tháng Tám.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

C

C

B

D

D

D

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm