Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng. Đây là đề thi trắc nghiệm theo bài nằm trong chương trình SGK Ngữ văn 9. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt Ngữ văn lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788).

Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Trời đất

B. Hoàng đế

C. Tế cáo

D. Niên hiệu

2. Sự phát triển từ vựng của một ngôn ngữ thể hiện ở chỗ...

A. Xuất hiện các từ ngữ mới

B. Các từ phát sinh thêm nghĩa mới bên cạnh nghĩa đã có

C. A và B đúng

3. Việc tạo ra các từ ngữ mới từ những yếu tố có sẵn thường được tiến hành theo....

A. Cả A và B đúng

B. Phương thức láy

C. Phương thức ghép

4. Trong Tiếng Việt, chúng ta dùng từ mượn của ngôn ngữ nào là nhiều nhất?

A. Tiếng Pháp

B. Tiếng La-tinh

C. Tiếng Anh

D. Tiếng Hán

5. Trong tiếng Việt, có những cách nào để tạo từ ngữ mới?

A. Sử dụng ẩn dụ và hoán dụ để chuyển nghĩa của từ.

B. Ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau để tạo từ mới.

C. Vay mượn từ ngữ của các ngôn ngữ khác.

D. Tất cả các phương án trên.

6. Trong quá trình một từ phát sinh thêm nghĩa mới chúng ta...

A. Không thể nhận ra nghĩa chuyển

B. Không phải bao giờ cũng có thể nhận ra nghĩa chuyển

C. Bao giờ cũng có thể nhận ra nghĩa chuyển

7. Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt?

A. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ

B. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

C. Cả A và B đều đúng

D. Tạo từ ngữ mới

8. Có mấy phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ

A. Ba

B. Bốn

C. Hai

D. Một

9. Trong một ngôn ngữ, từ vựng là bộ phận...

A. ít biến đổi

B. không ngừng phát triển

C. bất biến

10. So với phương thức tạo ra từ ngữ mới hoàn toàn thì phương thức tạo thêm nghĩa mới cho từ ngữ đã có...

A. Chiếm ưu thế hơn

B. Có ưu thế bằng nhau

C. Ít chiếm ưu thế hơn

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

D

D

B

C

C

B

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.196
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm