Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

Nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao chất lượng học tập, VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945. Với lời giải kèm theo hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Đại hội lần thứ nhất của Đảng được họp ở đâu?

A. Nam Kinh - Trung Quốc.

B. Hương Cảng - Trung Quốc.

C. Quảng Đông - Trung Quốc.

D. Ma Cao - Trung Quốc.

2. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?

A. Tăng cường bóc lột của các nước thuộc địa

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương

C. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa

D. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp

3. Căn cứ vào đâu để nói, từ năm 1931 cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn cực kì khó khăn?

A. Hàng vạn cán bộ đảng viên bị bắt và giam cầm.(2)

B. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, khủng bố trắng. (1)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Các cơ sở Đảng từ Trung ương đến địa phương bị phá vỡ. (3)

4. Chính quyền cách mạng ở Nghệ Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì:

A. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới

B. Chính quyền đầu tiên của công nông

C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo

D. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga)

5. Điều nào sau đây chứng tỏ tháng 9 năm 1930 phong trào công nông đã phát triển tới đỉnh cao?

A. Phong trao diễn ra khắp cả nước

B. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc

C. Đã kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

D. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô Viết

6. Sự kiện nào sau đây là sự kiện cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Do sự khủng bố trắng của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bía (9/2/1930) (2)

D. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 (1)

7. Để xây dựng xã hội mới, chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã làm gì?

A. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia lại ruộng đất, giành tô, xóa nợ (2)

D. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ (1)

8. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân, và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

A. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ (3)

B. Thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ (2)

9. Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh vào:

A. Tháng 7 năm 1930

B. Tháng 10 năm 1930

C. Tháng 9 năm 1930

D. Tháng 5 năm 1930

10. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

A. Thủ công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Công nghiệp

D. Xuất khẩu

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

D

D

A

B

C

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm