Những sự kiện chính trong chương trình Lịch sử 9

Sự kiện chính Lịch sử lớp 9

Những sự kiện chính trong chương trình Lịch sử 9 do VnDoc biên soạn nhằm giúp bạn nắm được các sự kiện quan trọng dễ dàng, củng cố kiến thức Lịch sử 9 chuẩn bị cho kì thi.

Những sự kiện chính trong chương trình Lịch sử 9

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

 • 17-08-1945 In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập.
 • 2- 09-1945 Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
 • 12-10-1945 Nước Lào tuyên bố độc lập
 • 17-10-1947 Miến Điện (Mi-an-ma) tuyên bổ độc lập
 • 8- 01 -1949 Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) thành lập
 • 04-04-1949 Thành lập tổ chức Hiếp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
 • 01-10-1949 Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 • 14-01-1950 Thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ
 • 25-06-1950 Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ
 • 12- 04-1951 Thành lập “Cộng đồng than và thép châu Âu”
 • 24- 12-1951 Vương Quốc Li-bi tuyên bố độc lập
 • 27- 05-1952 Thành lập Liên minh phòng thủ châu Âu
 • 9- 11 -1953 Pháp trao trả độc lập cho Cam-pu-chia
 • 14- 05-1955 Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va
 • Tháng 5-1955 Thành lập Liên minh Tây Âu
 • 1- 01-1056 Cộng hòa Xu-đăng tuyên bố độc lập
 • 2- 03-1956 Ma-rốc tuyên bố độc lập
 • 20- 03-1956 Tuy-ni-di tuyên bố độc lập
 • 25- 03-1957 Thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
 • 31-08-1957 Liên bang Mã Lai tuyên bố độc lập
 • 01-01-1959 Cách mạng của nhân dân Cu Ba thắng lợi
 • 1960 17 nước châu Phi dành động lập (Đông Ca-mơ-run, Xê-nê-gan, Xu-đăng thuộc Pháp, Xô-ma-li, Ma-đa-ga-xca, Công-gô, Kin-xa-xa, Đa-hô-mây, Ni-giê, Thượng Vôn-ta, Bờ Biển Ngà, Sát, Cộng hòa Trung Phi, Công-gô Bra-da-vin, Ga-bông, Ma-li, Ni-giê-ri-a, Mô-ri-ta-ni)
 • 1961 Cộng hòa Nam Phi thành lập
 • 7- 1962 An-giê-ri giành độc lập
 • 01-07-1967 Thành lập cộng đồng châu Âu (EC)
 • 8- 08-1967 Thành lập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • 1973 Cuộc khủng hoảng dầu mỏ
 • 9- 1974 Bồ Đào Nha tuyên bổ trao trả độc lập cho Ghi-nê-Bít-xao
 • 25-06-1975 Mô-dăm-bích tuyên bố độc lập
 • 11 -11 -1975 Cộng hòa Ăng-gô-la tuyên bố độc lập
 • 21- 12-1991 Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập(SNG)
 • 15- 04-1994 Thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
 • 1997 Khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á
 • 12-02-2000 Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển lần thứ X

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM

 • 6- 1925 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập
 • 25- 12-1927 Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập
 • 7- 1928 Tân Việt Cách mạng đảng thành lập
 • 06-1929 Đông Dương Cộng sản đảng thành lập
 • 8- 1929 An Nam Cộng sản đảng thành lập
 • 9- 1929 Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập
 • 3- 02-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập
 • 09-02-1930 Khởi nghĩa Yên Bái
 • 12- 09-1930 Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • 3- 1935 Đại hội lần thứ nhất của Đảng
 • 27- 09-1940 Khởi nghĩa Bắc Sơn
 • 23-11-1940 Khởi nghĩa Nam Kì
 • 13- 01-1941 Binh biến Đô Lương
 • 28- 01-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước
 • 19-05-1941 Mặt trận Việt Minh ra đời
 • 22- 12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời
 • 9- 03-1945 Nhật đảo chính Pháp
 • 19-08-1945 Cách mạng tháng Tám thành công
 • 02-09-1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập
 • 06-03-1946 Kí Hiệp định Sơ bộ giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp
 • 14-09-1946 Ký Tạm ước Việt Pháp
 • 10-1947 Chiến dịch Việt Bắc
 • 09-1950 Chiến dịch Biên giới
 • 02-1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
 • 07-05-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 21-07-1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết
 • 1959-1960 Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam
 • 09-1960 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
 • 20-12-1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
 • 30-01-1968 Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân
 • 12-1972 Chiến thắng của quân dân miền Bắc trong trận “Điện Biên Phủ trên không”
 • 27-01-1973 Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký kết
 • 1975 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
 • 20-09-1977 Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc
 • 25-04-1976 Tổng tuyển cử trong cả nước
 • 12- 1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
 • 28-07-1995 Việt Nam gia nhập ASEAN

Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
23 26.623
Sắp xếp theo

Lịch sử lớp 9

Xem thêm