Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Kết quả lớn nhất của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược Đông Dương của Pháp.

B. Chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến ở Việt Nam.

C. Đánh đổ hoàn toàn ách thống trị của phát xít Nhật.

D. Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

2. Ai là tác giả của bài "Tiến quân ca"?

A. Huy Du.

B. Văn Cao.

C. Phạm Tuyên.

D. Phan Huỳnh Điểu.

3. Đâu là thứ tự đúng về thời gian diễn ra tổng khởi nghĩa tháng Tám tại các địa phương?

A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

B. Huế, Hà Nội, Sài Gòn.

C. Sài Gòn, Hà Nội, Huế.

D. Huế, Sài Gòn, Hà Nội.

4. Nghị quyết nào của Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (10-19/5/1941)

B. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945

C. Nghị quyết cảu Đại hội quốc dân ở Tân Trào

D. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)

5. Thực chất trong cách mạng tháng Tám, chúng ta đã giành được chính quyền từ tay

A. Nhật - Pháp.

B. chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim.

C. Pháp.

D. Nhật.

6. Căn cứ vào đâu để nói, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc?

A. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa. (1)

B. Đưa Đảng từ một Đảng bất hợp pháp thành Đảng cầm quyền. (3)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ nước nhà. (2)

7. Lực lượng nào của Việt Minh trong những ngày tiền khởi nghĩa ở Hà Nội làm nhiệm vụ trừ khử những tên tay sai đắc lực của Nhật?

A. Các đội tuyên truyền xung phong.

B. Các đội danh dự.

C. Các đoàn thể cứu quốc.

D. Các trung đội cứu quốc.

8. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào trong cách mạng tháng Tám?

A. Khởi nghĩa ở Sài Gòn

B. Khởi nghĩa ở Huế

C. Khởi nghĩa ở Hà Nội

D. Khởi nghĩa Bắc Giang

9. Cách mạng tháng Tám thành công trong một thời gian ngắn nhưng quá trình chuẩn bị cho nó kéo dài trong bao nhiêu năm?

A. 20 năm.

B. 10 năm.

C. 13 năm.

D. 15 năm.

10. Cách mạng tháng Tám đã diễn ra và thành công trong bao nhiêu ngày?

A. 15 ngày.

B. 20 ngày.

C. 25 ngày.

D. 10 ngày.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

A

D

D

C

B

C

D

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 271
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm