Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 11 - 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1946)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 11 - 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1946)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 11 - 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1946). Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai của nhân dân ta chính thức bắt đầu từ lúc nào?

A. Ngày 19 tháng 12 năm 1946

B. Ngày 18 tháng 12 năm 1946

C. Cuối tháng 11 năm 1946

D. Ngày 12 tháng 12 năm 1946

2. Trong chiến dịch Việt Bắc 1947, khi quân địch tấn công lên Bắc Cạn phản ứng của quân ta là gì?

A. Chặn đánh địch ở khắp các ngả đường.

B. Chỉ đánh nghi binh quân địch để thăm dò phản ứng đối phương, tích cực chuẩn bị cho đợt tổng công kích trên toàn Việt Bắc.

C. Vừa chặn đánh địch, vừa bí mật khẩn trương di chuyển cơ quan Trung ương, kho tàng, lương thảo đến nơi an toàn.

D. Đánh nhử địch vào các trận địa mai phục của ta, bảo vệ an toàn Trung ương đảng và chính phủ.

3. Thực dân Pháp đã chia thành mấy cánh quân trong đợt tấn công lên Việt Bắc năm 1947?

A. Năm.

B. Ba.

C. Bốn.

D. Hai.

4. Khẩu hiệu mà Đảng đưa ra để phát triển sản xuất, đẩy mạnh kinh tế phục vụ cho kháng chiến toàn quốc chống Pháp là

A. "Thực túc binh cường", "Ăn no đánh thắng".

B. "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng".

C. "Đánh chắc, tiến chắc", "không chắc thắng thì không đánh".

D. "Thóc không thiếu một cân", "Quân không thiếu một người".

5. Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất từ tổ chức cơ sở đến trung ương vào thời gian nào?

A. Tháng 7 - 1949.

B. Tháng 6 - 1949.

C. Tháng 4 - 1949.

D. Tháng 5 - 1949.

6. Trong diễn biến của chiến dịch Việt Bắc 1947, binh đoàn hỗn hợp gồm lính bộ và lính thủy đánh bộ Pháp đã ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm đánh lên Tuyên Quang vào thời gian nào?

A. 7 - 10 - 1947.

B. 15 - 10 - 1947.

C. 17 - 10 - 1947.

D. 9 - 10 - 1947.

7. Tại sao Pháp lại chọn Việt Bắc để mở cuộc tấn công quy mô lớn lên đó vào năm 1947?

A. Vì Pháp đã xây dựng được một lực lượng tay sai khá đông ở đây và hi vọng có thể lợi dụng.

B. Việt Bắc là thủ đô kháng chiến, nơi đóng quân của cơ quan đầu não, Trung ương Đảng và Chính phủ ta.

C. Vì Pháp nghĩ Việt Minh không thể trở tay và hoạt động ở địa hình hiểm trở này.

D. Vì Việt Bắc có thể dễ dàng cho quân dù ứng cứu và giải vây khi thua trận.

8. Quyết định quan trọng nhất của cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 18 và 19 - 12 - 1946 là gì?

A. Phát động phong trào "Tiêu thổ để kháng chiến".

B. Rời Trung ương Đảng và Chính phủ lên căn cứ địa Việt Bắc.

C. Phát động toàn quốc kháng chiến.

D. Bầu ra Ban chỉ huy kháng chiến.

9. Thực dân Pháp bắt đầu ráo riết hoạt động ở Hà Nội chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào thời gian nào?

A. Đầu tháng 11 - 1946.

B. Đầu tháng 10 - 1946.

C. Cuối tháng 10 - 1946.

D. Đầu tháng 12 - 1946.

10. Địa danh nào sau đây hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên?

A. Huế

B. Nam Định

C. Sài Gòn

D. Hà Nội

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 11 + 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1946)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

B

A

B

D

B

C

D

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 11 - 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1946). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm