Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra 15 phút với 10 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

B. nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân đang đến.

C. nguy cơ lan tràn của các loại bệnh dịch và ô nhiễm môi trường.

D. nguy cơ của sự suy thoái kinh tế trên quy mô toàn cầu.

2. Ai là phái viên của chính phủ Pháp được cử sang điều tra tình hình Đông Dương vào năm 1937?

A. Anbe Xa-rô.

B. Brê-vi-ê.

C. Gô-đa.

D. Pôn Đu-me.

3. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?

A. Năm 1937

B. Năm 1935

C. Năm 1938

D. Năm 1936

4. Tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là:

A. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

B. Chủ nghĩa thực dân cũ

C. Chủ nghĩa thực dân mới

D. Chủ nghĩa phát xít

5. Tháng 7 - 1937, ở Việt Nam đã diễn ra cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy nào trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939?

A. Than Hòn Gai.

B. Xi măng Hải Phòng.

C. Xe lửa Trường Thi.

D. Đóng tàu Ba Son.

6. Kết quả lớn nhất của cao trào dân tộc dân chủ 1936 - 1939 là gì?

A. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức

B. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ

C. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất

D. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội

7. Tên gọi của khu Đấu Xảo hiện nay là

A. Nhà hát hớn.

B. Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

C. Sân vận động Hàng Đẫy.

D. Cung văn hóa Hữu Nghị

8. Lực lượng nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất trong các cuộc biểu tình, mít tinh, đưa "dân nguyện"?

A. Trí thức và dân nghèo thành thị (3)

B. Công nhân và nông dân (1)

C. Học sinh và thợ thủ công (2)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

9. Lực lượng cách mạng Việt Nam trong những năm Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền gia tăng nhờ nguyên nhân nào?

A. Nông dân bị bóc lột quá tàn tệ nên nhanh chóng bỏ quê tham gia lực lượng cách mạng.

B. Sự hồi hương của các cán bộ cách mạng đang hoạt động ở nước ngoài.

C. Sự chi viện về nhân lực và vật lực của Quốc tế cộng sản cho cách mạng.

D. Chính sách thả một số tù chính trị của Mặt trận nhân dân Pháp.

10. Cao trào cách mạng 1936 - 1939 được coi là cuộc tập dượt lần thứ mấy của Đảng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Bốn.

B. Ba.

C. Hai.

D. Nhất.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

D

D

C

C

D

B

D

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm