Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời. Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, kèm lời giải chi tiết cho các bạn đánh giá so sánh, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Lịch sử lớp 9 này. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có quan hệ như thế nào?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.

B. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.

C. Tân Việt cách mạng Đảng là tổ chức tiền thân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Tân Việt chủ động vận động hợp nhất với Thanh niên.

2. Nhà xuất bản Nam Đồng thư xã là cơ sở hạt nhân của tổ chức nào?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B. Đông dương cộng sản liên đoàn.

C. Tân Việt cách mạng đảng.

D. Việt Nam quốc dân đảng.

3. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt ra yêu cầu gì?

A. Giải tán Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B. Sát nhập Tân Việt cách mạng đảng với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Thành lập ngay một đảng cộng sản.

D. nhanh chóng giải tán Việt Nam quốc dân đảng và Tân Việt cách mạng đảng.

4. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929)

C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng (7/1929)

D. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (5/1929)

5. Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh trong những năm 1926 - 1927 có những điểm gì mới?

A. Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất kinh tế, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương

B. Các cuộc đấu tranh đều mang tính tự giác cao, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương

C. Các cuộc đấu tranh đều đòi thực hiện quyền dân chủ, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương

D. Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương

6. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 25 tháng 10 năm 1927

B. Ngày 25 tháng 1 năm 1928

C. Ngày 25 tháng 12 năm 1927

D. Ngày 25 tháng 11 năm 1927

7. Trước khi bị đưa lên máy chém, Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã hô vang khẩu hiệu nào?

A. Việt Nam vạn tuế.

B. Đả đảo thực dân Pháp.

C. Việt Nam tự do.

D. Việt Nam độc lập.

8. Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 - 1929.

B. Tháng 11 - 1929.

C. Tháng 7 - 1929.

D. Tháng 6 - 1929.

9. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?

A. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt

B. Do phong trào dân tộc, dân chủ ở nước ta phát triển mạnh

C. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã

D. Do phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh

10. Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động chủ yếu ở đâu?

A. Ở Trung Kì

B. Ở Bắc Kì

C. Ở Nam Kì

D. Ở Bắc, Trung, Nam Kì

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

C

A

D

C

A

A

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 275
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

    Xem thêm