Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa. Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, kèm lời giải chi tiết cho các bạn đánh giá so sánh, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Lịch sử lớp 9 này. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Bước sang năm 1941, trung đội cứu quốc quân hoạt động chủ yếu ở đâu?

A. Hà - Nam - Ninh.

B. Tuyên Quang - Lạng Sơn.

C. Phú Thọ - Yên Bái.

D. Bắc Sơn - Võ Nhai.

2. Tại sao trong chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", Ban Thường vụ Trung ương Đảng lại xác định kẻ thù của Đông Dương lúc này là phát xít Nhật mà không phải phát xít Nhật - Pháp?

A. Vì Pháp đã bị Nhật đảo chính hất cẳng khỏi Đông Dương.

B. Vì quân Pháp lúc này đã trở nên suy yếu.

C. Vĩ theo sự chỉ đạo của đồng minh, tất cả các dân tộc phải tập trung chống phát xít, cho nên Đông Dương phải coi Nhật là kẻ thù số một.

D. Vì chính phủ Pháp đã đồng ý trao trả độc lập cho nhân dân ta.

3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII được tổ chức ở đâu?

A. Pác Bó (Cao Bằng)

B. Tân Trào (Tuyên Quang)

C. Bắc Cạn

D. Bắc Sơn (Lạng Sơn)

4. Trước những giờ phút tổng khởi nghĩa, cả nước đã dấy lên phong trào nào?

A. Cao trào dân tộc - dân chủ mạnh mẽ.

B. Phá kho thóc của Nhật.

C. Thi đua giết giặc lập công.

D. Đòi phát xít Nhật phải đầu hàng đồng minh.

5. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào:

A. Ngày 22 tháng 12 năm 1942

B. Ngày 22 tháng 12 năm 1943

C. Ngày 22 tháng 12 năm 1944

D. Ngày 22 tháng 12 năm 1941

6. Mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII xác định là gì?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp

7. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

A. 16 - 4 - 1945.

B. 4 - 6 - 1945.

C. 15 - 4 - 1945.

D. 14 - 6 - 1945.

8. Khi cao trào kháng Nhật đang trên đà phát triển mạnh mẽ thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đảng ta đã đưa ra khẩu hiệu gì?

A. "Diệt phát xít Nhật"

B. "Chống phát xít Nhật, chống chiến tranh"

C. "Tự do, cơm áo, hòa bình"

D. "Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói"

9. Hai căn cứ địa đầu tiên ở nước ta ra đời trong giai đoạn 1939 - 1945 là

A. Cao Bằng và Tân Trào.

B. Bắc Sơn - Võ Nhai và Việt Bắc.

C. Tân Trào và Việt Bắc.

D. Bắc Sơn - Võ Nhai và Tân Trào.

10. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập vào:

A. Ngày 15 tháng 5 năm 1941

B. Ngày 29 tháng 5 năm 1941

C. Ngày 10 tháng 5 năm 1941

D. Ngày 19 tháng 5 năm 1941

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

B

C

C

B

D

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 56
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm