Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu

A. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ

B. sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ

C. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới

D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

2. Cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 5 - 1995.

B. Tháng 5 - 1994.

C. tháng 4 - 1995

D. Tháng 4 - 1994.

3. Từ năm 1954 - 1962, nhân dân nước nào ở châu Phi đã tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành thắng lợi?

A. Xu-đăng.

B. An-giê-ri.

C. Tuy-ni-di.

D. Ma-rốc.

4. Cho đến đầu thế kỉ XX, Nam Phi trở thành thuộc địa của

A. Anh.

B. Tây Ban Nha.

C. Pháp.

D. Mĩ.

5. Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An-giê-ri chống lại nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Mĩ.

D. Bồ Đào Nha.

6. Nước nào ở châu Phi có tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới (5,2%/năm)?

A. Cộng hòa Nam Phi

B. Mô-dăm-bich

C. Ru-an-đa

D. Ăng-gô-la

7. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi về cơ bản bị tan rã sau thắng lợi của

A. An-gê-ri và Dim-ba-bu-ê

B. Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích.

C. Xu-đăng và Ma-rốc.

D. Ghi-nê Bít-xao và Cốt-đi-voa.

8. Vào thời gian nào, Nen-xơn Man-đê-la chính thức trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi?

A. Tháng 4 - 1994.

B. Tháng 3 - 1993.

C. Tháng 5 - 1995.

D. Tháng 5 - 1994.

9. Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân An-giê-ri kéo dài trong bao nhiêu năm?

A. 6 năm

B. 8 năm

C. 7 năm

D. 5 năm

10. Vào năm nào, Liên bang Nam Phi tự rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố là nước Cộng hòa Nam Phi?

A. 1981. B. 1971. C. 1991. D. 1961.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

B

A

B

C

B

D

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
4 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm