Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi gồm những câu hỏi trắc nghiệm theo chương trình sách giáo khoa Lịch Sử 9, giúp cho các em dễ ghi nhớ kiến thức lịch sử, các bài trắc nghiệm vừa sức, các em có thể tự học, tự nghiên cứu rồi tra đáp án.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Á

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi nhất?

a. Anh

b. Pháp

c. Tây Ban Nha

d. Bồ Đào Nha

Câu 2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?.

a. Bắc Phi

b. Nam Phi

c. Đông Phi

d. Tây Phi

Câu 3. Ai Cập tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Ai Cập vào năm nào?

a. 1951

b. 1952

c. 1953

d. 1954

Câu 4. Trong những năm 1954 - 1960 có những sự kiện nổi bật nào?

a. Hầu hết các nước Bắc Phi đã giành được độc lập dân tộc.

b. Hầu hết các nước Tây Phi đã giành được độc lập dân tộc.

c. Cả a và b đều sai.

d. Cả a và b đều đúng.

Câu 5. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao?

a. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

b. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

c. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

d. Hệ thống thuộc địa của để quốc lần lượt tan rã.

Câu 6. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước nào ở châu Phi?

a. Ai Cập

b. Tuy-ni-di

c. Ăng-gô-la

d. An-giê-ri

Câu 7. Cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân cũ diễn ra trên biển và quyết liệt nhất ở nước nào của châu Phi?

a. Tuy-ni-di

b. Ma rốc

c. An-giê-ri

d. Ghi-nê

Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?

a. 1960: "Năm Châu Phi".

b. 1962: An-giê-ri được công nhận độc lập.

c. 1994: Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

d. 11/1975: Nước Cộng hòa Nhân dân Angôla ra đời.

Câu 9. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đâu?

a. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.

b. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.

c. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

d. Cả ba lý do trên.

Câu 10. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

a. Chủ nghĩa thực dân cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân mới

c. Chủ nghĩa A-pác-thai.

d. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 11. Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở châu Phi là gì?

a. Bóc lột tàn bạo người da đen

b. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

c. Tước quyền tự do của người da đen.

d. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 12. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-Xơn Man-đê- la?

a. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

b. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

c. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

d. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 13. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

a. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới,

b. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới.

c. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.

d. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Câu 14. Chiến lược "kinh tế vĩ mô" (6/1996) ở Nam Phi ra đời với tên gọi là gì?

a. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

b. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

c. Hội nhập, cùng phát triển.

d. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Câu 15. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"?

a. Châu Phi thường xuyên bị động đất.

b. Châu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc

c. Châu Phi, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

d. Lý do nào cũng đúng.

ĐÁP ÁN

1.a 2.a 3.c 4.d 5.b 6.d 7.c 8.d 9.d 10.c

11.d 12.d 13.c 14.d 15.c

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi làm trực tuyến

Đánh giá bài viết
21 8.842
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm