Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 30

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 30 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 30 bao gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 -1975 có gì khác trước?
 • 2
  Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pari có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?
 • 3
  Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày nào?
 • 4
  Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pari?
 • 5
  Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pari?
 • 6
  Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21, nhận định kẻ thù của nhân dân ta là:
 • 7
  Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là đâu?
 • 8
  Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là gì?
 • 9
  Sau Hiệp định Pari, so sánh lực lượng giữa ta và địch đã thay đổi. Điều nào sau đây không đúng?
 • 10
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1/1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?
 • 11
  Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào?
 • 12
  Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?
 • 13
  Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
 • 14
  Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?
 • 15
  Lý do nào là chủ yếu ta chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công đầu tiên cho chiến dịch giải phóng miền Nam 1975?
 • 16
  Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975) ta đánh nghi binh ở đâu?
 • 17
  Ta bắt đầu tấn công vào Buôn Ma Thuột ngày nào?
 • 18
  Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng ngày nào?
 • 19
  Thời điểm nào Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung?
 • 20
  Ta đã điểm đúng huyệt quân thù, vì đây là vị trí then chốt. Đó là ý nghĩa của chiến thắng nào?
 • 21
  Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?
 • 22
  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Huế - Đà Nẵng?
 • 23
  Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch nào?
 • 24
  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 : Mốc mở đầu và kết thúc?
 • 25
  Năm đời tổng thống Mĩ nối tiếp nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?
 • 26
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc?
 • 27
  Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh?
 • 28
  Nguyên nhân nào có tính quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta?
 • 29
  Ý nghĩa lịch sử cơ bản nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975).
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 904
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm