Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Nước Mĩ

 • Câu 1.
  Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?
 • Câu 2.
  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng như thế nào?
 • Câu 3.
  Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?
 • Câu 4.
  Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
 • Câu 5.
  Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?
 • Câu 6.
  Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì?
 • Câu 7.
  Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?
 • Câu 8.
  Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh có thể chia ra các giai đoạn nào sau đây?
 • Câu 9.
  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
 • Câu 10.
  Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba?
 • Câu 11.
  Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?
 • Câu 12.
  Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba?
 • Câu 13.
  Phi-đen Cax-tơ-rô tuyên bố Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?
 • Câu 14.
  Từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay, Mĩ đã thực hiện chính sách cấm vận kinh tế đối với nước nào?
 • Câu 15.
  Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.636
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm