Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 2) gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 1, hi vọng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các em cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân?

 • Câu 2:

  Lý do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

 • Câu 3:

  Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?

 • Câu 4:

  Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào khoảng thời gian nào?

 • Câu 5:

  Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

 • Câu 6:

  Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là "Đất nước của triệu người khất thực" trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Câu 7:

  Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

 • Câu 8:

  Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

 • Câu 9:

  Các nước Đông Âu đã ưu tiên ngành kinh tế nào trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

 • Câu 10:

  Mục đích của việc thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế là gì?

 • Câu 11:

  Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đông Âu được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên thế giới?

 • Câu 12:

  Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?

 • Câu 13:

  Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:

 • Câu 14:

  Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 4.254
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm