Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 32

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 32 có đáp án

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 32 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đúng hay sai?
 • 2
  Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?
 • 3
  Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ và hoàn thành thống nhất đất nước về nhiệm vụ nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới đó là gì?
 • 4
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?
 • 5
  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 -1980) là gì?
 • 6
  Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 -1980) là gì?
 • 7
  Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kỳ nào?
 • 8
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?
 • 9
  Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)?
 • 10
  Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?
 • 11
  Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện. Đó là những hạn chế của thời kì nào?
 • 12
  Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là gì?
 • 13
  Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985) đề ra là “Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” không thực hiện được. Đúng hay sai.
 • 14
  Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?
 • 15
  Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?
 • 16
  Năm 1978 Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm