Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 1 chương 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 1 chương 5 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 biên soạn bám sát theo chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9 hỗ trợ học sinh củng cố nội dung chương 5 - Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay tại nhà, chuẩn bị cho bài kiểm tra chính thức.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là?
 • 2
  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương hướng nào?
 • 3
  Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì
 • 4
  Quốc gia nào từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới?
 • 5
  Đặc điểm chính bao trùm lịch sử thế giới trong suốt những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
 • 6
  Sự kiện nào sau đây đã đưa Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới nối liền từ Âu sang Á?
 • 7
  Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
 • 8
  Cách mạng khoa học kĩ thuật đã đem lại những thay đổi như thế nào về cơ cấu dân cư lao động?
 • 9
  Hệ thống XHCN thế giới hình thành vào năm nào?
 • 10
  Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược giai đoạn từ năm 1945 đến nay là gì?
 • 11
  Việc chế tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp nhân bản vô tính được thực hiện vào thời gian nào?
 • 12
  Máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến hiện đại qua vệ tinh nhân tạo là những phát minh thuộc lĩnh vực nào trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai?
 • 13
  Năm 1989, trong quan hệ quốc tế có sự kiện lịch sử quan trọng nào sau đây?
 • 14
  Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX là?
 • 15
  Tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế từ năm 1945 đến nay là
 • 16
  Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là?
 • 17
  Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?
 • 18
  Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở đâu?
 • 19
  Thành tựu nào sau đây được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng bậc nhất của thế kỉ XX?
 • 20
  Nước nào mở đầu kỉ nguyên chính phục vũ trụ?
 • 21
  Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh?
 • 22
  "Bản đồ gen người" là sản phẩm tuyệt vời của các nhà khoa học thuộc các quốc gia nào?
 • 23
  Một nội dung xuyên suốt tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại trong giai đoạn từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là
 • 24
  Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở đâu?
 • 25
  Thành công lớn nhất của Mĩ trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là
 • 26
  Bản đồ gen người được hoàn chỉnh vào thời gian nào?
 • 27
  Loài động vật đầu tiên ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính là
 • 28
  Tổ chức hợp tác của các nước Đông Nam Á được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là
 • 29
  Việc tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính đã dẫn đến lo ngại nào đối với xã hội?
 • 30
  Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 120
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm