Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 1 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 1 chương 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn bám sát nội dung chương 1 phần 1 - Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm hỗ trợ học sinh học tốt chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9.

 • 1
  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà cuộc khủng hoảng đem lại với các nước Đông Âu là gì?
 • 2
  Công cuộc cải tổ của Gioóc-ba-chốp bắt đầu từ năm nào?
 • 3
  Nguyên nhân dẫn đến sự giải thể của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) đó là:
 • 4
  Phương hướng chính của những kế hoạch 5 năm mà nhân dân Liên Xô thực hiện trong giai đoạn 1950 - đầu những năm 70 là gì?
 • 5
  Tại sao đứng trước cuộc khủng hoảng 1973, các nhà lãnh đạo Liên Xô lại ngồi im không chịu thi hành những cải cách?
 • 6
  Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm nào?
 • 7
  Hãy xác định hậu quả lớn nhất mà chiến tranh thế giới thứ hai để lại đối với Liên Xô?
 • 8
  Đâu là tên viết tắt của Cộng đồng các quốc gia độc lập.
 • 9
  Liên minh quân sự, chính trị của các nước XHCN trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là
 • 10
  Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?
 • 11
  Các nước Đông Âu bắt đầu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm nào?
 • 12
  Phương án nào không nằm trong chính sách đối ngoại của Liên Xô những năm sau chiến tranh thế giới hai?
 • 13
  Ngày 19 - 8 - 1991 đã ghi nhận sự kiện lịch sử nào ở Xô Viết?
 • 14
  Phương án nào phản ánh điểm giống nhau trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô và các nước Đông Âu giai đoạn 1950 - 1970?
 • 15
  Sự kiện nào sau đây trở thành nguyên nhân căn bản nhất thúc đẩy sự thành lập tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va?
 • 16
  Mốc thời gian tháng 9 - 1949 ghi nhận sự kiện nào sau đây ở Đông Âu?
 • 17
  Thời gian tiến hành công cuộc "cải tổ" của Liên Xô kéo dài trong bao nhiêu năm?
 • 18
  Goóc-ba- chốp lên cầm quyền ở Liên Xô vào thời gian nào?
 • 19
  Tên con tàu vũ trụ mà Liên Xô đã phóng thành công năm 1961 là
 • 20
  Nét chung phổ biến nhất của các nước Đông Âu trong thời kì chiến tranh thế giới thứ hai là
 • 21
  Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tồn tại được bao nhiêu năm?
 • 22
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô chú trọng vào
 • 23
  Hội đồng Tương trợ kinh tế thành lập với mục đích:
 • 24
  Nước ở Đông Âu có cuộc khủng hoảng nổ ra sớm nhất là
 • 25
  Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm của Liên Xô trong hai thập niên 50, 60 của thế kỉ XX là
 • 26
  Cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu lên đến đỉnh cao vào năm nào?
 • 27
  Trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN ở Đông Âu đó là:
 • 28
  Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?
 • 29
  Nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?
 • 30
  Từ sau chiến tranh cho đến những năm đầu 70, nhân dân Liên Xô đã trải qua những giai đoạn nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 154
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm