Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 7 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 7 - Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 nằm trong chương trình SGK Sử lớp 9, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Sử lớp 9.

 • 1
  Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm tăng bao nhiêu phần trăm so với 0,4% của thời kì 1976 - 1980?
 • 2
  Tháng 9/1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?
 • 3
  Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:
 • 4
  Trong 5 năm (1996 - 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là:
 • 5
  Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý do nào là chủ yếu nhất?
 • 6
  "Điện Biên Phủ trên không" diễn ra trên vùng trời của địa phương nào?
 • 7
  Năm 1981 - 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm bao nhiêu so với 13,4 triệu tấn của thời kì 1976 - 1980?
 • 8
  Trong 15 năm thực hiện đổi mới, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, ta gặp không ít khó khăn và yếu kém. Điều nào trong mặt khó khăn, yếu kém đó khó giải quyết nhất được xem là "quốc nạn"?
 • 9
  Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế thời gian nào?
 • 10
  Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài so với kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) đạt bao nhiêu tỉ USD, tăng mấy lần?
 • 11
  Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là gì?
 • 12
  Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp trong thời gian nào?
 • 13
  Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?
 • 14
  Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976 - 1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981 - 1985) là gì?
 • 15
  Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?
 • 16
  Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?
 • 17
  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
 • 18
  Địa điểm nhà 5D Phố Hàm Long (Hà Nội) được nhắc đến trong thời kì lịch sử nào?
 • 19
  Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985) là gì?
 • 20
  Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?
 • 21
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?
 • 22
  Hiệp định Pa-ri (27/1/1954) đều công nhận Việt Nam là quốc gia "độc lập". Còn Hiệp định sơ bộ 6/3/1946, Pháp công nhận ta như thế nào?
 • 23
  Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
 • 24
  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hành đầu của cả nước ta là gì?
 • 25
  Từ ngày 15 đên ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?
 • 26
  Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?
 • 27
  Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm bao nhiêu phần trăm so với 1,9% của thời kì 1976 - 1980?
 • 28
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?
 • 29
  Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?
 • 30
  Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ ngày nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 30
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm