Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 có đáp án - Bài 25 

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)bài trắc nghiệm Lịch sử 9 có đáp án hay dành cho các bậc phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới như đề thi học kì 2 lớp 9, thi vào lớp 10.

Các bài trắc nghiệm liên quan:

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 9giải vở bài tập Lịch sử 9 để hoàn thành chương trình học hiệu quả. Chúc các bạn học tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
 • Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
 • Câu 3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ lúc nào?
 • Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?
 • Câu 5. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định niềm tin của dân tộc, đó là ý nghĩa của văn kiện nào?
 • Câu 6. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?
 • Câu 7. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
 • Câu 8. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào?
 • Câu 9. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta biểu hiện ở điểm nào?
 • Câu 10. Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định của mặt trận nào?
 • Câu 11. Vì sao Đảng ta chủ trương kháng chiến lâu dài?
 • Câu 12. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai?
 • Câu 13. Nơi nào hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên?
 • Câu 14. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)?
 • Câu 15. Ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài gì?
 • Câu 16. Vì sao Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc?
 • Câu 17. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch 1947 diễn ra trong mấy ngày?
 • Câu 18. Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc là gì?
 • Câu 19. Thắng lợi đó đã chứng minh sự đúng đắn đường lối kháng chiến của Đảng, là mốc khởi đau sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lọi cho cuộc kháng chiến của ta. Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào?
 • Câu 20. Sau thất bại ở Việt Bắc và buộc phải chuyển sang đánh lâu dài, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì?
 • Câu 21. Sau thắng lợi quân sự ở Việt Bắc (1947) thắng lợi tiếp theo có ý nghĩa to lớn đó là:
 • Câu 22. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được Chính phủ ban hành vào thời gian nào?
 • Câu 23. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là:
 • Câu 24. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B

  A

  B

  1. 17/2/ 1947

  a. Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta

  2. 7/10/1947

  b. Trung đoàn Thủ đô được thành lập

  3. 20/11/1946

  c. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

  4. 18/12/1946

  d. Địch tấn công Việt Bắc

  5. 19/12/1947

  e. Chiến dịch Việt Bắc chấm dứt

  6. Tối 19/12/1946

  f. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn

  7. 14/1/1950

  g. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước

  8. 7/1950

  h. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương cải cách giáo dục

  Điền: 1-a, 2-b,....
  1-b, 2-d, 3-f, 4-a, 5-e, 6-c, 7-g, 8-h
 • Câu 25. Hãy chọn ở cột B những câu trả lời thích hợp cho cột A

  A

  B

  1. Giải quyết khó khăn về kinh tế

  a. “Tuần lễ vàng” Quỹ độc lập”.

  b. "Ngày đồng tâm"

  c. "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất nhanh! Tăng gia sản xuất nữa!"

  d. Phát hành tiền giấy bạc Việt Nam (31/1/1946)

  2. Giải quyết khó khăn về tài chính

  e. Nhận tiêu tiền "Quan kim" "Quốc tệ" của Tưởng.

  g. Thực hiện giảm tô 25%.

  h. Khoán ruộng đất cho nông dân cày cấy.

  i. Lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

  Điền như sau: 1(a, b, c); 2(d, e)
  1(b, c, g); 2(a, b)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.328
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm