Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm đánh giá kiến thức của học sinh, từ đó giúp các em nhớ bài lâu hơn. Mời các bạn cùng thử sức với bài test dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

 • Câu 1.

  Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô như thế nào?

 • Câu 2.

  Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?

 • Câu 3.

  Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp bắt đầu từ năm nào?

 • Câu 4.

  Thời gian tiến hành công cuộc "cải tổ" của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

 • Câu 5.

  Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?

 • Câu 6.

  Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì?

 • Câu 7.

  Chế độ Tổng thống được thực hiện ở Liên Xô năm nào?

 • Câu 8.

  Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết được tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 • Câu 9.

  Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

 • Câu 10.

  Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu?

 • Câu 11.

  Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

 • Câu 12.

  Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

 • Câu 13.

  Nước xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Âu là:

 • Câu 14.

  Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Đức quyết định gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức vào năm nào?

 • Câu 15.

  Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:

 • Câu 16.

  Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm là:

 • Câu 17.

  Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào?

 • Câu 18.

  Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa- va giải thể năm nào?

 • Câu 19.

  Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào?

 • Câu 20.

  Hãy nối các niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

  A

  B

  1.1949

  a. Hội đồng Tương trợ Kinh tế giải thể.

  2. 1957

  b. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu.

  3. 1991

  c. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

  4.1985

  d. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

  5. 1955

  e. Thành lập tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa-va

  1.d, 2.c, 3.a, 4.b, 5.e
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.395
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm