Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh. Mời các bạn cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?
 • Câu 2.
  Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?
 • Câu 3.
  Nhà thơ Tố Hữu viết: “Ba mươi năm chân bước không mỏi - Mà đến bây giờ mới tới nơi"

  Đó là hai câu thơ nói về quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?.
 • Câu 4.
  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thư VIII tổ chức tại đâu?
 • Câu 5.
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?
 • Câu 6.
  Từ 15 đến 19/ 5/1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử cơ bản nào?
 • Câu 7.
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?
 • Câu 8.
  Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
 • Câu 9.
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?
 • Câu 10.
  “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương cua Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập: 
 • Câu 11.
  Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?
 • Câu 12.
  Vai trò của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thời kỳ nào?
 • Câu 13.
  Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?
 • Câu 14.
  Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?
 • Câu 15.
  Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:
 • Câu 16.
  Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa:
 • Câu 17.
  Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhận dân “sắm vũ khí đuổi thù chung” là của:
 • Câu 18.
  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào?
 • Câu 19.
  Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:
 • Câu 20.
  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?
 • Câu 21.
  Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9/3/1945?
 • Câu 22.
  Hãy điền các từ còn thiếu vào đoạn văn sau đây :

  “Sự……….. này có khác chi một cái bộc chứa chất bên trong biết bao vi trùng và máu mủ, chỉ chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra”.
 • Câu 23.
  Nhật đảo chính Pháp vào thời điểm nào sau đây?
 • Câu 24.
  Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?
 • Câu 25.
  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
 • Câu 26.
  Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là ai?
 • Câu 27.
  Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định:
 • Câu 28.
  Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng là gì?
 • Câu 29.
  Hội nghị quân sự Bắc Kì (15/4/1945) quyết định những vấn đề gì?
 • Câu 30.
  Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B

  A

  B

  1. 28/1/1941

  2. 9/3/1945

  3. 15/4/1945

  4. 10-19/5/1945

  5. 22/12/1944

  6. 7/5/1944

  7. 19/5/1941

  a. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VIII.

  b. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng, quân thành lập.

  c. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước.

  d. Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.

  e. Mặt trận Việt Minh thành lập.

  f. Nhật đảo chính Pháp.

  g. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt Nam giải phóng quân.

  1.c, 2.f, 3.g, 4.a, 5.b, 6.d, 7.e
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm