Đề kiểm tra môn Toán lớp 10 trường THPT Ngọc Hồi

Đề kiểm tra môn Toán lớp 10 trường THPT Ngọc Hồi

Cùng thử sức mình với 20 câu hỏi trắc nghiệm khách trong đề kiểm tra môn Toán lớp 10 của chúng tôi. Thông qua đề thi này các bạn học sinh có thể hệ thống lại kiến thức và vận dụng chúng vào giải đáp các câu hỏi. Đề kiểm tra của chúng tôi còn có đáp án giúp các bạn kiểm tra, đối chiếu kết quả, từ đó đánh giá được trình độ kiến thức hiện tại của mình. Chúc các bạn làm bài tốt!

 • Câu 1:
  x = 2 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
 • Câu 2:
  Cặp (1; -1) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
 • Câu 3:
  Cho tam thức: y = x+ 2x - 3, y < 0 khi:
 • Câu 4:
  Tập nghiệm của bất phương trình: x2 - 1 > 0 là:
 • Câu 5:
  Điểm O (0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
 • Câu 6:
  Số trung bình cộng của các số liệu thống kê: 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 6, 8 là số nào sau đây?
 • Câu 7:
  Với các số 1, 4, 6, 8, 10, 10 thì số trung vị là:
 • Câu 8:
  Trong các giá trị dưới đây, có bao nhiêu giá trị là số âm?
  sin 70o; cos(-68o); tan 130o; cot 242o
 • Câu 9:
  A, B, C là 3 góc của một tam giác không vuông. Hệ thức nào dưới đây là một hệ thức sai?
 • Câu 10:
  Cho tan a = 0,2; tan b = 0,3 thế thì tan(a + b) bằng:
 • Câu 11:
  Giá trị của E = sin36ocos6o - sin126ocos84o
 • Câu 12:
  Cho B(3; 2), C(5; 4). Tọa độ trung điểm M của BC là:
 • Câu 3:
  Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 2x + 3y - 4 = 0. Tọa độ của vecto pháp tuyến của đường thẳng d là:
 • Câu 14:
  Cho phương trình tham số của đường thẳng d:

  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng d:

 • Câu 15:
  Bán kính đường tròn tâm I(0; -2) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x - 4y - 23 = 0 là:
 • Câu 16:
  Trong các điểm có tọa độ sau đây, điểm nào nằm trên đường thẳng d có phương trình tham số: 
 • Câu 17:
  Góc giữa hai đường thẳng d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: x - 3y + 6 = 0 có số đo là: 30o
 • Câu 18:
  Khoảng cách từ A(1; 3) đến đường thẳng: 3x - 4y + 1 là:
 • Câu 19:
  Đường thẳng đi qua điểm M(0; 1) và song song với đường thẳng x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:
 • Câu 20:
  Hệ số góc của đường thẳng d có vecto chỉ phương u = (2; 3) là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 771
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Lớp 10 Xem thêm