Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 19

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 19

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 19 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 khác nhau cũng như ôn luyện lý thuyết bài học.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị phá sản nặng nề...Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ nào?
 • Câu 2.
  Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
 • Câu 3.
  Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?
 • Câu 4.
  Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?
 • Câu 5.
  Sự kiện nào sau đây là sự kiện cơ bản đẫn đến sự bừng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931?
 • Câu 6.
  Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?
 • Câu 7.
  Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu?
 • Câu 8.
  Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì sao?
 • Câu 9.
  Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào?
 • Câu 10.
  Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình đó là:
 • Câu 11.
  Phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?
 • Câu 12.
  Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ-Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?
 • Câu 13.
  Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?
 • Câu 14.
  Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931?
 • Câu 15.
  Từ tháng 5 đến tháng 8/1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
 • Câu 16.
  Điều gì chứng tỏ: tháng 9/1930 phong trào công-nông đã phát triển tới đỉnh cao?
 • Câu 17.
  Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?
 • Câu 18.
  Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:
 • Câu 19.
  Tổ chức nào đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị, xã hội ở nông thôn Nghệ - Tĩnh?
 • Câu 20.
  Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh đã làm gì để xây dựng xã hội mới?
 • Câu 21.
  Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?
 • Câu 22.
  Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau:

  “Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân".
 • Câu 23.
  Chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
 • Câu 24.
  Cách mạng Việt Nam bước vào thòi kỳ vô cùng khó khăn. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành chính sách khủng bố cực kỳ tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc tử tù. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm lịch sử của cách mạng Việt Nam giai đoạn nào?
 • Câu 25.
  Hệ thống tổ chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời gian nào?
 • Câu 26
  Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?
 • Câu 27. Chọn câu đúng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

Xem thêm