Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình. Mời các bạn cùng thử sức với bài test trực tuyến sau đây.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kỹ thuật

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 1)

 • Câu 1.
  Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới?
 • Câu 2.
  Năm nào được xem là "năm châu Phi"?
 • Câu 3.
  Địa danh lịch sử nào đánh dấu sự mở đầu việc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ?
 • Câu 4.
  Cuộc cách mạng nào đã đánh đổ chính quyền tay sai của chủ nghĩa thực dân kiểu mới?
 • Câu 5.
  Cách mạng nước nào được xem là "lá cờ đầu" của Mĩ La tinh?
 • Câu 6.
  Chủ nghĩa A-pác-thai bị xoá bỏ tại đâu?
 • Câu 7.
  Địa danh nào sau đây chưa được xem là trung tâm tài chính của thế giới tư bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?
 • Câu 8.
  Nguyên nhân chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
 • Câu 9.
  Tổ chức nào có nhiều tác dụng thúc đẩy sự phát triển và giao lưu kinh tế giữa các quốc gia?
 • Câu 10.
  Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới?
 • Câu 11.
  Những phong trào quốc tế nào đã có vai trò tích cực trong các mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
 • Câu 12.
  Cuộc đấu tranh nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có đế quốc Mĩ tham gia trực tiếp?
 • Câu 13.
  Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?
 • Câu 14.
  Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì:
 • Câu 15.
  Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.020
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm