Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 31

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 31 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 31 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
 • 2
  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
 • 3
  Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
 • 4
  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau 1975 là gì?
 • 5
  Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian nào?
 • 6
  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?
 • 7
  Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?
 • 8
  Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?
 • 9
  Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?
 • 10
  Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?
 • 11
  Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?
 • 12
  Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
 • 13
  Từ ngày 15- 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau đây?.
 • 14
  Ngày 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?
 • 15
  Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?
 • 16
  Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?
 • 17
  Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm