Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 23

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 23

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 23 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 bám sát nội dung trọng tâm lý thuyết, hỗ trợ học sinh củng cố và ôn luyện.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?
 • Câu 2.
  Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?
 • Câu 3.
  Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:
 • Câu 4.
  Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:
 • Câu 5.
  Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?
 • Câu 6.
  Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?
 • Câu 7.
  Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (Ngày 16/8/945) gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào?
 • Câu 8.
  Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
 • Câu 9.
  Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã nào?
 • Câu 10.
  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:
 • Câu 11.
  “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?
 • Câu 12.
  Quyết đĩnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của Nghị quyết nào?
 • Câu 13.
  “Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở:
 • Câu 14.
  Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:
 • Câu 15.
  Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:
 • Câu 16.
  Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác, làm tăng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ địch. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào?
 • Câu 17.
  Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
 • Câu 18.
  Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây?

  “Pháp chạy Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”
 • Câu 19.
  Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám đối với nhân dân ta là gì?
 • Câu 20.
  Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế?
 • Câu 21
  Điền vào chỗ trống những chỗ còn thiếu trong đoạn văn sau:
  “Ngày 2/9/1945 tại …. (a)…. trước hàng chục vạn đồng bào....(b)…. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt …..(c)…. trịnh trọng đọc bản…. (d)…. tuyên bố với quốc dân và thế giới rằng ….(e).... đã ra đời”.
  Gợi ý: ...., ..., ....
  quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chính phủ Lâm thời, Tuyên ngôn Độc lập, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Câu 22
  Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm