Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) gồm 17 cau trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Mời các bạn cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những sự kiện nào trên thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

 • Câu 2.
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ vì:
 • Câu 3.
  Trần Dân Tiên ví “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” cho sự kiện nào?
 • Câu 4.
  Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra từ:
 • Câu 5.
  Đảng Lập Hiến là tổ chức của giai cấp nào?
 • Câu 6.
  Những năm 1919-1926, giai cấp tư sản dân tộc có những hoạt động gì?
 • Câu 7.
  Hãy điền vào chỗ trống từ cho hợp nghĩa:

  Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu) đã thành lập ………………. để tập họp lực lượng.
 • Câu 8.
  Những tổ chức chinh trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của?
 • Câu 9.
  Những tờ báo tiến bộ của các tầng lớp tiểu tư sản trong những năm 1919-1926:
 • Câu 10.
  Phong trào yêu nước dân chủ công khai diễn ra vào năm 1924-1925, là phong trào nào?
 • Câu 11.
  Quá trình phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1919-1929 chia làm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn nào?
 • Câu 12.
  Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chóng. Đó là đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam thời kỳ nào?
 • Câu 13.
  Nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng thất bại?
 • Câu 14.
  Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919-1924 chủ yếu là gì?
 • Câu 15.
  Hãy điền vào chỗ trống: Sang năm 1914, có nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay gạo nổ ra ở…
 • Câu 16.
  Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?
 • Câu 17.
  Sự kiện nào thề hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hồng Hạnh Vũ
  Hồng Hạnh Vũ

  2 câu sai đáp án nhé

  Thích Phản hồi 31/05/21
  • Hồng Hạnh Vũ
   Hồng Hạnh Vũ

   Câu 4 và câu 15 sai đáo án nè

   Thích Phản hồi 31/05/21

   Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

   Xem thêm