Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 27

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 27 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 27 do VnDoc biên soạn giúp học sinh nắm vững nội dung đã được học, làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 9 khác nhau, nâng cao kết quả học tập trong chương trình học lớp 9.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?
 • 2
  Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?
 • 3
  Thực hiện kế hoạch Na-va, chi phí chiến tranh của Mĩ viện trợ chiếm tới:
 • 4
  Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va:
 • 5
  Tháng 9/1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông-Xuân 1953-1954 với quyết tâm gì?
 • 6
  Phương hướng chiến lược của ta trong cuộc tiến công Đông- Xuân 1953-1954 là gì?
 • 7
  Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không?
 • 8
  Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, ta phá tan lực lượng địch buộc chúng phải tăng cường lực lượng để đối phó với ta ở những vị trí xung yếu mà chúng không thể bỏ đó là những vùng nào?
 • 9
  Đông-Xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?
 • 10
  Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng (9/1953) đề ra kế hoạch tác chiến Đông-Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận nào?
 • 11
  Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì?
 • 12
  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động đối phó...Đó là phương hướng chiến lược của ta trong:
 • 13
  Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 ta buộc địch phân tán lực lượng thành 5 nơi tập trung quân, đó là đâu?
 • 14
  Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là gì?
 • 15
  Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả xâm phạm”?
 • 16
  Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là gì?
 • 17
  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:
 • 18
  Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào?
 • 19
  Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày?
 • 20
  Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:
 • 21
  Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu hàng vào thòi gian nào?
 • 22
  Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
 • 23
  Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là gì?
 • 24
  Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như ………của thế kỉ XX”
 • 25
  Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương họp từ ngày nào?
 • 26
  Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?
 • 27
  Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những nước nào?
 • 28
  Cuộc đấu tranh trên bàn Hội nghị Giơ-ne-vơ diễn ra thuận lợi, lập trường của hai bên thống nhất nhau, đúng hay sai?
 • 29
  Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày nào?
 • 30
  Trong các nội dung sau, nội dung nào không có trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.429
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm