Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 34

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 34 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 34 do VnDoc biên soạn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 đạt kết quả cao.

 • 1
  Ba yếu tố dẫn đến thành lập Đảng CSVN (3/2/1930), yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?
 • 2
  Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?
 • 3
  Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?
 • 4
  Nét nổi bật của thời kỳ cách mạng 1932 -1935 là gì?
 • 5
  Nét nổi bật của phong trào cách mạng 1936 -1939 là gì?
 • 6
  Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lọi của Cách mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào?
 • 7
  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) quân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi nào quyết định nhất?
 • 8
  Công tác mặt trận mà Đảng ta xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước là mặt trận nào?
 • 9
  Mĩ đã hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, vậy 2 lần đó nằm trong các chiến lược chiến tranh nào?
 • 10
  Địa danh Đông Khê được nhắc đến trong thời kỳ lịch sử nào?
 • 11
  Địa điểm nhà 5D Phố Hàm Long (Hà Nội) được nhắc đến trong thời kỳ lịch sử nào?
 • 12
  Địa danh Hưng Nguyên ghi nhận tội ác của thực dân Pháp trong thời kỳ nào?
 • 13
  Địa danh Yên Bái gắn liền với tổ chức yêu nước nào là chủ yếu?
 • 14
  Pác Bó gắn với tên tuổi của nhân vật lịch sử nào?
 • 15
  Trận Ấp Bắc diễn ra trong thời kỳ đánh bại chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ?
 • 16
  “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trên vùng trời của địa phương nào?
 • 17
  Chiến thắng Đông Khê (1950) làm rung chuyển cả hệ thống cứ điểm của địch ở biên giới Việt - Trung. Trong kháng chiến chống Mĩ có chiến thắng nào đã làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ của địch nhưng với quy mô lớn hơn?
 • 18
  Hiệp định Pari (27/1/1973), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) đều công nhận Việt Nam là quốc gia “độc lập”. Còn Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, Pháp công nhận ta như thế nào?
 • 19
  Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4 /1975) là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý do nào là chủ yếu nhất?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 820
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm