Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 28 là tài liệu tham khảo hay do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 với nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng ngày nào?
 • 2
  Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?
 • 3
  Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ quân đội hai bên phải ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực trong thời gian:
 • 4
  Pháp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu gì?
 • 5
  Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là gì?
 • 6
  Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?
 • 7
  Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
 • 8
  Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?
 • 9
  Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?
 • 10
  Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ trương gì?
 • 11
  Kết quả lớn nhất của cải cách ruộng đất ở miền Bắc?
 • 12
  Miền Bắc đã hoàn toàn cải cách ruộng đất vào năm nào?
 • 13
  Ý nghĩa của những thành tựu đạt được trong thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954-1957)?
 • 14
  Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gian nào?
 • 15
  Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính trên lĩnh vực nào?
 • 16
  Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của thời kỳ nào?
 • 17
  Kết quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Bắc (1958-1960) là gì?
 • 18
  “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kỳ nào?
 • 19
  Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là:
 • 20
  Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc. Họ là giai cấp nào?
 • 21
  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?
 • 22
  Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam từ những năm 1954 -1959 diễn ra dưới hình thức nào?
 • 23
  “Phong trào ra đời với Bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định Giơ-ne-vơ, ủng hộ Hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào?
 • 24
  Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10- 59” vào thời gian nào?
 • 25
  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?
 • 26
  Có Nghị quyết Trung ương Đảng 15 soi sáng nhân dân Trà Bồng-Quảng Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào?
 • 27
  Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào?
 • 28
  ‘‘Đồng khởi” có nghĩa là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.413
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm