Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á (Phần 1) gồm những câu hỏi trắc nghiệm theo chương trình sách giáo khoa Lịch sử 9, giúp cho các em dễ ghi nhớ kiến thức lịch sử, các bài trắc nghiệm vừa sức, các em có thể tự học, tự nghiên cứu rồi tra đáp án.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á (Phần 2)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?

 • Câu 2.

  Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?

 • Câu 3.

  Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?

 • Câu 4.

  Từ những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á càng trở nên căng thẳng khi:

 • Câu 5.

  Từ những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại như thế nào?

 • Câu 6.

  Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Câu 7.

  Vì sao Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In- đô-nê-xi-a, Mi-an-ma không tham gia "Tổ chức Hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á" (SEANTO) ra đời ngày 8/9/1954?

 • Câu 8.

  Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối SEANTO (9/1975)?

 • Câu 9.

  Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • Câu 10.

  Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?

 • Câu 11.

  Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A

  A

  B

  1. 8/3/1967

  a. Kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thắng lợi.

  2. 2/1976

  b. Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia.

  3. 11/1978

  c. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

  4. 1975

  d. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN

  5. 10/1991

  e. Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia.

  1.c), 2.d, 3.b, 4.a, 5.e
 • Câu 12.

  ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?

 • Câu 13.

  Tuyên bố Băng Cốc (8/1967) nhằm mục đích gì?

 • Câu 14.

  Hiệp ước Ba li (2/1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

 • Câu 15.

  Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kì XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 9 Online

  Xem thêm