Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 1) là tài liệu tham khảo hay, giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như củng cố kiến thức trước kì thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng làm thử bài test dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 2)

 • Câu 1.

  Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì?

 • Câu 2.

  Nhân vật chủ mưu gây nội chiến Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?

 • Câu 3.

  Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:

 • Câu 4.

  Sau khi thất bại, Tường Giới Thạch đã chạy đi đâu?.

 • Câu 5.

  Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

 • Câu 6.

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

 • Câu 7.

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dấu Trung Quốc đã:

 • Câu 8.

  Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là gì?

 • Câu 9.

  Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).

 • Câu 10.

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu?

 • Câu 11.

  Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

 • Câu 12.

  Năm 1950, Trung Quốc đã bắt tay vào khôi phục kinh tế với nhiệm vụ gì?

 • Câu 13.

  Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong khoảng thời gian nào?.

 • Câu 14.

  Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

 • Câu 15.

  Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 2.579
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm