Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 2) là tài liệu tham khảo hay, giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như củng cố kiến thức trước kì thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng làm thử bài test dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á (Phần 1)

 • Câu 1.

  Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1950),Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại gì?

 • Câu 2.

  Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

 • Câu 3.

  Thực chất của "Đại cách mạng văn hóa vô sản" (1966 - 1968) là gì?.

 • Câu 4.

  Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" do ai đề xướng?

 • Câu 5.

  Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" tập trung phát triển kinh tế theo phương châm nào?

 • Câu 6.

  Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" Trung Quốc đạt được những gì?

 • Câu 7.

  Đường lối "Ba ngọn cờ hồng", đã làm cho nội bộ Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc như thế nào?

 • Câu 8.

  Cuộc "Đại cách mạng vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào?

 • Câu 9.

  Vào thời điểm nào những người lãnh đạo Trung Quốc có chủ trương sửa chữa sai lầm?

 • Câu 10.

  Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào?

 • Câu 11.

  Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

 • Câu 12.

  Từ 1978, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện theo nguyên tắc nào?

 • Câu 13.

  Từ sau 1987, đường lối của Đàng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

 • Câu 14.

  Thời kỳ cải cách mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

 • Câu 15.

  Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.606
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm