Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 26

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 26 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 26 do VnDoc biên soạn giúp học sinh nắm vững nội dung về Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) nhằm đạt kết quả cao trong môn Lịch sử 9.

 • 1
  Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?
 • 2
  Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm mưu “khoá cửa biên giới Việt-Trung” thiết lập “Hành lang Đông-Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai?
 • 3
  Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rove nhằm mục đích gì?
 • 4
  Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?
 • 5
  Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?
 • 6
  Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
 • 7
  Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa lịch sử của chiến dịch nào?
 • 8
  Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới, Pháp có âm mưu gì mới?
 • 9
  “Kế hoạch Đờ-lát đờ Tát-xi-nhi” 12/1950 ra đời là kết quả của:
 • 10
  “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23/12/1950 là hiệp định Mĩ viện trợ cho Pháp về:
 • 11
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?
 • 12
  Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam của đồng chí Trường Chinh đã:
 • 13
  Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là gì?
 • 14
  Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?
 • 15
  Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?
 • 16
  Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào?
 • 17
  Ngày 11/3/1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân 3 nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào?
 • 18
  Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?
 • 19
  Tháng 11/1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì?
 • 20
  Từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954 ta đã thực hiện tất cả:
 • 21
  Từ năm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất?
 • 22
  Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước và đã chọn được:
 • 23
  Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dựng hậu phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất?
 • 24
  Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất vì nhiều lý do, lý do nào sau đây không đúng?
 • 25
  Tên của nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào sau đây được dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12/1950)?

 • 26
  Tháng 11/1951 địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hoà Bình) với âm mưu gì?
 • 27
  Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?
 • 28
  Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Na-va sang Đông Dương?
 • 29
  Nội dung chủ yếu trong bước một của kế hoạch quân sự Na-va là gì?
 • 30
  Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na- va:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.143
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm