Trắc nghiệm Sử 9 bài 31

Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 9.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Câu 1: Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tình hình chính trị ở hai miền nước ta như thế nào?

A. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

B. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đất nước thống nhất, cả nước đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

D. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Câu 2: Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

A. Số người mù chữ số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề

Câu 3: Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất

D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

Câu 4: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc sau năm 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 5: Miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

A. Năm 1974 B. Năm 1975 C. Năm 1976 D. Năm 1977

Câu 6: Tại các thành phố lớn ở miền Nam, chính quyền cách mạng được thành lập khi nào?

A. Trước khi được giải phóng.

B. Năm 1975.

C. Ngày sau khi được giải phóng.

D. Sau năm 1975.

Câu 7: Ở miền Nam, chính quyền cách mạng giải quyết vấn đề ruộng đất như thế nào?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.

B. Tiến hành cải cách ruộng đất.

C. Chia bình quân ruộng đất.

D. Điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

Câu 8: Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu của nhân dân chính quyền cách mạng chú trọng vào lĩnh vực sản xuất nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Thủ công nghiệp.

D. Thương mại

Câu 9: Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức ở đâu?

A. Hà Nội B. Đà Nẵng C. Sài Gòn D. Huế

Câu 10: Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

A. Cải tạo XHCN.

B. Bầu cử Quốc hội thống nhất.

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

Câu 11: Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

C. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

D. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 12: Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11/1975).

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976).

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên (24/6-2/7/1976).

D. Đại hội thống nhất Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Câu 13: Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?

A. Tháng 3 – 1976.

B. Tháng 4 – 1976.

C. Tháng 5 – 1976.

D. Tháng 6 – 1976.

Câu 14: Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

A. Khóa IV B. Khóa V C. Khóa VI D. Khóa VII

Câu 15: Ngày 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

A. 20 triệu B. 21 triệu C. 22 triệu D. 23 triệu

Câu 16: Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Tôn Đức Thắng

C. Nguyễn Lương Bằng

D. Trần Đức Lương

Câu 17: Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

A. 462 đại biểu

B. 472 đại biểu

C. 482 đại biểu

D. 492 đại biểu

Câu 18: Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?

A. Lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).

C. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

D. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là quyết định được đưa ra tại kì họp đầu tiên Quốc hội khóa IV?

A. Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

B. Quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

D. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

Câu 20: Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân xây dựng Việt Nam độc lập và thống nhất.

B. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế.

D. Tất cả đều đúng

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975 gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam sau đại thắng mùa xuân năm 1975...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975 . Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9, Giải Vở BT Lịch Sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Lý thuyết Lịch sử 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 332
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Xem thêm