Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 31

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 119 VBT Lịch Sử 9: Điền vào bảng kiến thức phù hợp về tình hình Miền Bắc và Miền Nam sau Đại thắng mùa xuân 1975.

Lời giải:

Miền

Thuận lợi

Khó khăn

Miền Bắc

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện.

- Những cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội bước đầu được xây dựng

- Hậu quả từ cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ để lại nặng nề. → quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm.

Miền Nam

- Miền Nam được giải phóng hoàn toàn. Chế độ thực dân mới của Mĩ và bộ máy chính quyền Sài Gòn trung ương sụp đổ.

- Cơ sở của chính quyền Sài Gòn tại các địa phương vẫn còn tồn tại.

- Nền kinh tế Miền Nam phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ của nước ngoài.

- Hệ quả của chính sách văn hóa ngu dân của Đế quốc Mĩ để lại rất nặng nề: tỉ lệ người mù chữ cao; trong xã hội phổ biến các tệ nạn: cờ bạc, ma túy, mãi dâm...

Bài tập 2 trang 119 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

Nhiệm vụ

Thành tựu

- Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia

- Đến năm 1976, căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế:

+ Diện tích trồng trọt tăng so với năm 1975.

+ Nhiều công trình, nhà máy được mở rộng, xây mới.

+ Sản lượng các sản phẩm đều vượt mức trước chiến tranh.

+ Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.

- Có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của cách mạng Lào và Cam-pu-chia.

Bài tập 3 trang 120 VBT Lịch Sử 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về chủ trương, biện pháp của Đảng và chính quyền cách mạng ở Miền Nam nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975.

Lời giải:

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

Bài tập 4 trang 120-121 VBT Lịch Sử 9: Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976) đã có những quyết định gì về một nước Việt Nam thống nhất về cơ cấu tổ chức của nhà nước Việt Nam thống nhất đầu tiên?

Lời giải:

a. Về một nước Việt Nam thống nhất.

- Quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại.

- Quyết định: Quốc kì – Cờ đỏ sao vàng; Quốc ca – Tiến quân ca; Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Quyết định: Hà Nội là thủ đô; đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Về cơ cấu tổ chức nhà nước Việt Nam thống nhất đầu tiên.

- Ở trung ương.

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bầu ban dự thảo Hiến pháp.

- Ở địa phương.

- Tổ chức thành 3 cấp chính quyền: Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; Huyện và tương đương; Xã và tương đương.

- Bầu hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở các cấp chính quyền.

Bài tập 5 trang 121 VBT Lịch Sử 9: Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước như thế nào? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

Bài tập 6 trang 121 VBT Lịch Sử 9: Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

x

Nước ta đã thống nhất về mặt nhà nước, tạo ra những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 743
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm